Sbwriel y Prif Weinidog Carwyn Jones heb ei gasglu

Carwyn Jones
Image caption 'Does na ddim ffafriaeth wrth gasglu sbwriel', medd Carwyn Jones

Dyw bod yn Brif Weinidog ddim yn sicrhau bod eich sbwriel yn cael ei gasglu ar amser, medd Carwyn Jones.

Ddydd Iau, dywedodd Mr Jones, mewn neges ar wefan Twitter nad oedd y sbwriel wedi cael ei gasglu oddi ar ei stryd y bore hwnnw.

"O leiaf does 'na ddim ffafriaeth," ychwanegodd.

Mae Cyngor Pen-y-bont wedi ymddiheuro ar ôl i nifer o drigolion y dref gwyno am y system newydd ddaeth i rym ar 5 Mehefin.

Mae'r contractwr preifat Kier wedi dweud ei fod yn gweithio'n galed er mwyn sicrhau bod casgliadau yn digwydd ar amser.

Image copyright Angela Pearce
Image caption Roedd yr oedi wedi achosi i gynrhon fagu mewn rhai biniau

Mae'r cynllun newydd yn anelu at ailgylchu'r holl sbwriel gan ddosbarthu sachau o liw gwahanol ar gyfer cardfwrdd, papur, plastig a chewynnau a bocsys ar gyfer gwydr a gwastraff bwyd.

Dyw cartrefi â llai na phump o bobl ddim i fod i roi mwy na dau fag o wastraff allan pob pythefnos.

Mae'r newidiadau wedi cael eu beirniadu'n hallt ac mae rhai wedi gorfod aros pythefnos cyn i'w sbwriel gael ei gasglu.

Ym mis Mawrth roedd adroddiad gan y cyngor yn rhagweld na fydden nhw'n cwrdd â gofynion ailgylchu Llywodraeth Cymru.

Byddai hynny yn golygu dirwy o £200 ar gyfer pob tunnell.

Newid ei gân

Mewn cyfres negeseuon ar Twitter dywedodd Mr Jones, AC Pen-y-bont, nad oedd ei wastraff ailgylchu wedi'i gasglu gan y cyngor.

"I'r rhai ohonoch sydd wedi'ch drysu gan y neges, mae'r cyfan i wneud â rhyw fater sydd wedi bod yn digwydd ym Mhen-y-bont," meddai.

Roedd stori'r Prif Weinidog ddechrau'r wythnos yn wahanol.

Ddydd Mawrth dywedodd nad oedd yn gweld problem gyda'r system newydd o gasglu sbwriel ym Mhen-y-bont a bod ei brofiad e wedi bod yn un da ac nid yn wahanol iawn i'r hen system.