‘Lleden? Fel Eden!’

Lleden Image copyright Eisteddfod Genedlaethol

Bydd rhywbeth ychydig yn wahanol i'r arfer yn Tafwyl a'r Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Glityr, gwisgoedd ffansi a gwledd o ganeuon cyfarwydd ar eu newydd wedd. Dyna sut bydd band newydd sbon yn dathlu pen-blwydd Maes B yn 20 oed. Er bod Lleden wedi dechrau canu efo'i gilydd tua pedair blynedd yn ôl mewn priodas ffrind, mi fydden nhw yn perfformio yn gyhoeddus am y tro cyntaf ar brif lwyfan Tafwyl ar Nos Sul 2 Gorffennaf.

Pum aelod sydd i'r band, gyda Tara Bethan a Sam Roberts yn brif leiswyr, Wil Roberts ar y drymiau, Heledd Watkins, prif leisydd HMS Morris, yn chwarae bas a Rhys Jones ar y gitâr flaen.

Hwyl yr ŵyl

Fel mae'r llun uchod yn awgrymu mae Lleden yn fand lliwgar iawn a mi fydden nhw yn chwarae pob math o offerynnau fel bongos a thamborins i geisio annog y gynulleidfa i ymuno yn yr hwyl.

''Da ni isio cael ein gweld fel band hwyl er mwyn i'r gynulleidfa gael hwyl a ma'r dillad ridicilys yn ffordd hawdd o helpu hynny 'mlaen'' meddai'r actores Tara Bethan.

Mae Tara hefyd yn un o'r cantorion ym mand Charlotte Church, Late Night Pop Dungeon ac mae'r profiad hwnnw wedi ysbrydoli'r band newydd:

''Ma' Pop Dungeon yn mash-yp o lot o ganeuon gwahanol dros ei gilydd, fatha guilty pleasures mewn ffor', cyfuno caneuon 'sa ti ddim yn disgwyl i'w clywad nhw ar draws ei gilydd, a nesh i ga'l bach o ysbrydoliaeth o hynny. ''

Bydd Lleden yn canu casgliad o ffefrynnau yr artistiaid sydd wedi perfformio ym Maes B dros y blynyddoedd. Mae honno yn gerddoriaeth medd y band sy'n "amlwg yn siarad dros ei hun".

Image caption Tara yn perfformio yn 'Late Night Pop Dungeon' gyda Charlotte Church

Cadw'r gyfrinach

Mae Lleden wedi cael rhyddid gan drefnwyr Maes B i ddewis pa ganeuon i'w canu gan roi sgôp enfawr o bosibiliadau. Ond dyw'r band ddim am ddatgelu gormod ac mae Tara Bethan am gadw'r elfen o sypreis:

''Dan i'm isho d'eud gormod ynglŷn â pha ganeuon a pha fandia 'da ni'n cyfro, ond be da ni'n bwriadu 'neud ydi dod â nostalgia neis i'r nos Wenar yn y 'Steddfod a Tafwyl.

"Da ni 'di rili tynnu pob dim yn ddarna' a 'neud yn siŵr bo ni'n teimlo bo ni'n rhoi teyrnged gall a gonast i'r ugain mlynadd â gymaint o genres gwahanol a phosib."

Ma' rhywbeth 'fishy' am y band 'ma!

Bydd Lleden yn cefnogi Eden ar Lwyfan y Maes nos Wener 11 Awst yn y brifwyl ar Ynys Môn, ond tybed beth yw'r hanes tu ôl i'r enw?

''Nath Wil gwglo Northern Soul achos bod tri chwartar o'r band yn dod o'r Gogledd, a ma' Heledd yn dod o Lanymddyfri…

"Oddan ni'n meddwl trio cyfieithu Northern Souls, ond be ddoth fyny o'dd sole, y pysgodyn. 'Dwi'n meddwl odd Wil 'di sillafu fo'n 'rong ac wedyn sole yn Gymraeg oedd Lleden.

"Nath o ddeud Lleden fatha jôc ac wedyn nath Heledd a fi fynd 'Lleden? Fel Eden!' Da ni'n syportio Eden ar y noson!''

Stori: Elen Davies

Image caption Eden nid Lleden!

Bydd Lleden yn perfformio ar y prif lwyfan yn Tafwyl ar nos Sul, 2 Gorffennaf

Bydd y band yn cefnogi Eden yn Eisteddfod Gendlaethol Ynys Môn ar nos Wener, 11 Awst