Naw o fenywod yn cael eu hordeinio gan Esgob Llanelwy

Dorothi Evans yn cael ei hordeinio gan yr Esgob Gregory Image copyright Esgobaeth Llanelwy
Image caption Dorothi Evans yn cael ei hordeinio fel diacon yn 2016

Bydd naw o fenywod yn cael eu hordeinio ddydd Sadwrn mewn gwasanaeth yn esgobaeth Llanelwy.

Mewn gwasanaeth yn yr Eglwys Gadeiriol bydd pump o ddiaconiaid yn cael eu hordeinio'n offeiriaid gan y gwir barchedig Gregory Cameron, a phedwar o fenywod yn cael eu hordeinio'n ddiaconiaid.

"Mae'r rhain yn benodiadau gwych - pob un yn wragedd ac o gefndiroedd gwahanol iawn i'w gilydd.

"Maen nhw'n grŵp talentog ac rwy'n teimlo hi'n fraint i fod yn eu hordeinio," meddai'r Esgob Cameron.

Cam cyntaf

Fe fydd dau o'r offeiriaid yn gweithio yn Sir Ddinbych - Dorothi Evans yng Nghorwen a Juliet Fraser yn Y Rhyl.

Bydd Anne Hooper wedi ei lleoli yn Helygain, Sir Fflint tra bydd Yvonne Pryce yn gweithio yng Ngwersyllt ger Wrecsam.

Y diaconiaid newydd fydd Ann Chidgey, Alexis Smith, Jeanette Wilkes, Rebecca Sparey-Taylor a Rocky Bateman.

Ordeinio yw'r cam cyntaf o fewn yr Eglwys yng Nghymru i ddod yn Esgob.

Mae'n ugain mlynedd ers i'r menywod cyntaf gael eu hordeinio gan yr Eglwys yng Nghymru.