Cau ffordd yr A4076 yn Hwlffordd bob nos am fis

Freemans Way, Hwlffordd Image copyright Google
Image caption Bydd y ffordd ar gau rhwng 20:00 yn y nos a 06:00 y bore

Bydd un o ffyrdd prysuraf Sir Benfro ar gau bob nos am y mis nesaf er mwyn ailosod wyneb y ffordd.

Mae disgwyl i'r gwaith ar yr A4076 ddigwydd rhwng 26 Mehefin a 24 Gorffennaf.

Yn ôl Asiantaeth Priffyrdd De Cymru, mae cyflwr y ffordd yn "dirywio".

Bydd y ffordd yn cau am 20:00 yr hwyr ac ailagor am 06:00 y bore, a bydd cyfyngiadau cyflymder yn ystod oriau'r dydd.

Tra bo'r gwaith dros nos yn digwydd, bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio.