Arestio pedwar wedi ymosodiad ar ddynes 88 oed ym Mhowys

Heddlu

Mae pedwar o ddynion wedi cael eu harestio ar ôl ymosodiad difrifol ar ddynes oedrannus ym Mhowys.

Cafodd y ddynes 88 oed ei chanfod yn ei chartref yn Nolfor ger Y Drenewydd gan gymydog ar 19 Mehefin.

Roedd ganddi anafiadau sylweddol i'w hwyneb a'i breichiau.

Mae hi'n parhau mewn cyflwr sefydlog yn yr ysbyty.

Mae'r heddlu yn parhau i apelio am wybodaeth am yr ymosodiad, ac yn gofyn i unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â nhw ar 101.