Llywodraethwyr Ysgol Llanfyllin heb dorri rheolau

Ysgol

Daeth ymchwiliad i'r casgliad bod pedwar llywodraethwr ysgol ym Mhowys - oedd hefyd yn gynghorwyr sir ar y pryd - heb dorri cod ymddygiad.

Roedd yr Ombwdsmon yn ymchwilio wedi i Ysgol Llanfyllin ddefnyddio arian o'r gyllideb addysg i dalu am gludiant disgyblion o du allan i ddalgylch yr ysgol.

Yn sgil ymchwiliad, fe wnaeth Cyngor Powys gyhuddo'r pedwar - Peter Lewis, Aled Wyn Davies, Darren Mayor a Gwynfor Thomas - o dorri rheolau.

Ond dywedodd yr Ombwdsmon ddydd Llun bod "dim tystiolaeth" eu bod wedi mynd yn groes i'r cod ymddygiad.

Cafodd £62,000 ei ddefnyddio i gludo bron i 200 o ddisgyblion - 140 o'r rhain o Sir Amwythig - i Ysgol Uwchradd Llanfyllin.

Yn sgil hynny, cafodd y pedwar cynghorydd sir, oedd hefyd yn llywodraethwyr yno, eu gwahardd o'u dyletswyddau fel cynghorwyr dros dro wrth i'r Ombwdsmon gynnal ymchwiliad.

Ers yr etholiadau lleol fis Mai, Mr Davies sy'n arwain Cyngor Powys. Mae Mr Lewis a Mr Thomas hefyd yn gynghorwyr Ceidwadol yn y sir.

'Adfer enw da'

Dywedodd Mr Lewis casgliad yr Ombwdsmon yn "newyddion gwych" sy'n "adfer enw da Ysgol Uwchradd Llanfyllin".

Fe ddywedodd llefarydd ar ran yr Ombwdsmon: "Gallaf gadarnhau bod cwyn wedi'i gwneud yn honni bod Peter Lewis, Aled Wyn Davies, David Mayor a Gwynfor Davies, sy'n aelodau o Gyngor Sir Powys, wedi torri cod ymddygiad yr awdurdod.

"Ar ôl ymchwilio, ni chanfu'r Ombwdsmon unrhyw dystiolaeth eu bod wedi torri'r cod ac felly nid oedd angen cymryd unrhyw gamau pellach."

Straeon perthnasol