Cwymp o 300 yn nifer y diffoddwyr tân mewn degawd

Diffoddwr Tân

Mae 'na dros 300 yn llai o ddiffoddwyr tân llawn amser yng Nghymru na 10 mlynedd yn ôl.

Yn ôl ystadegau swyddogol, roedd cwymp tebyg yn nifer y diffoddwyr sy'n gweithio ar alw.

Mae Llywodraeth Cymru'n dweud mai awdurdodau tân ac achub sy'n gyfrifol am lefelau staff.

Mae'r ffigyrau hefyd yn dangos bod llai o danau yn y wlad dros y blynyddoedd diwethaf.

Nifer y diffoddwyr llawn amser yn 2005-06 oedd 1,729, o'i gymharu â 1,412 yn 2015-16.

Mae'r cwymp hwnnw o 18% yn ddigon tebyg i'r cwymp o 19% yn nifer y diffoddwyr ar alw.

Yn 2015-16 roedd 1,236 ohonyn nhw, tra bod 1,528 yn 2005-06.

Yn yr un cyfnod, roedd cynnydd o 50 yn nifer y staff sydd ddim yn gweithio ar y rheng flaen.

Llai o danau

Mae ystadegau Llywodraeth Cymru hefyd yn dangos bod llawer llai o danau yn 2015-16 nac yn 2004-05.

Yn y cyfnod mwyaf diweddar, roedd 12,111 o danau, o'i gymharu â 26,335 yn 2004-05.

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod hi'n "hanfodol cynnal y gwasanaethau brys sy'n amddiffyn ein cymunedau".

Ychwanegodd llefarydd: "Awdurdodau Tân ac Achub sy'n gyfrifol am benderfyniadau am adnoddau, gan gynnwys lefelau staff, ar sail asesiad o'u cymunedau a'r yamteb brys sydd ei angen."