Apêl banc bwyd ym Môn am fwy o wirfoddolwyr a rhoddion

bwyd

Mae Banc Bwyd Ynys Môn wedi lansio apêl i ofyn am ragor o wirfoddolwyr, arian a bwyd i'w rannu i bobl anghenus ar yr ynys.

Yn ogystal â chanolfan yng Nghaergybi lle gall pobl alw i mewn i nôl bara ag anghenion eraill, mae gwasanaeth Banc Bwyd Gwledig wedi ei sefydlu i gludo pecynnau bwyd i bobl ym mhob cwr o'r sir.

Cafodd y Banc Bwyd Gwledig ei sefydlu yn 2013, ac mae'n wasanaeth sy'n dibynnu ar wirfoddolwyr.

Mae'r gwasanaeth yn dosbarthu tua 7,000 o becynnau bwyd bob blwyddyn, ac mae'r galw wedi cynyddu ers i'r newidiadau mewn taliadau budd-dal ddod i rym.

'Bregus'

Dywedodd Catherine Jones, wnaeth sefydlu'r Banc Bwyd Gwledig gyda'i gŵr: "Roedden ni'n meddwl am y bobl oedd methu fforddio dod allan i'r ganolfan yng Nghaergybi i nôl bwyd, ella dim pres bws, a dyma ni'n penderfynu dechrau'r gwasanaeth ac ers hynny mae o wedi cynyddu.

"Mae 'na angen ofnadwy - does gan bobl ddim syniad pa mor ddrwg ydy hi.

"Roedd yna un dyn yn byw allan yn y wlad, yn diodde' o ganser, ac am nad oedd o'n ddigon da i fynd allan i arwyddo am ei fudd-dal mi gafodd o sanction a dim budd-dal am chwe wythnos.

"Mae hynna yn greulon yn tydi, i rywun sy'n diodde' yn barod?

"Fuon ni'n cario bwyd am chwe wythnos iddo fo, a'r unig beth o'n ofyn oedd: 'Swn i'm yn cael dipyn o gaws gennych chi, dwi'n colli cael tamaid o gaws'. Dyna i chi pa mor fregus oedd hi arno fo."

Image caption Catherine Jones a'i gŵr wnaeth sefydlu'r Banc Bwyd Gwledig

Ychwanegodd nad oedd hi'n argoeli y bydd y niferoedd sydd angen cymorth yn gostwng, a bod y ffigwr yn codi'n gyson.

Dywedodd un arall sy'n gwirfoddoli, Gwyneth Hewitson: "Sa'i wir yn neis tasa'r lle yn cau, a fydden ni ddim yn gorfod dod yma, ond dwi ddim gweld hynna yn digwydd.

"'Da ni angen mwy o wirfoddolwyr, arian a bwyd. Mae o mor syml â hynna."

Pynciau Cysylltiedig