Mesur Diddymu: Llywodraeth y DU i drafod â Chymru

David Davis Image copyright PA

Mae'r Ysgrifennydd Brexit, David Davies wedi cadarnhau y bydd llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad y llywodraethau datganoledig wrth drosglwyddo deddfwriaeth Ewropeaidd yn ôl i Brydain.

Roedd awgrymiadau eisoes y byddai'r llywodraeth yn cytuno i hynny ar gyfer y Mesur Diddymu Mawr, ond dyma'r cadarnhad cyntaf gan weinidog yn ystod dadl yn Nhŷ'r Cyffredin.

Dywedodd Mr Davis: "Rydyn ni'n disgwyl y bydd pwerau'r sefydliadau datganoledig i wneud penderfyniadau yn cynyddu'n sylweddol unwaith y byddwn ni'n gadael yr UE.

"Dyna pam, gan fod y mesur yma yn effeithio ar bwerau'r sefydliadau datganoledig ac yn deddfwriaethu mewn meysydd sydd wedi eu datganoli, y byddwn ni'n gofyn am gydsyniad y sefydliadau datganoledig ar gyfer y mesur.

"Rydyn ni am i bawb ddod at ei gilydd i gefnogi'r ddeddfwriaeth, sydd yn hanfodol er mwyn cyflawni canlyniad y refferendwm."

Confensiwn

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod yn "falch" fod llywodraeth y DU wedi "cydnabod rôl gyfiawn y sefydliadau datganoledig".

"Rydyn ni'n gobeithio fod hyn yn golygu eu bod nhw wedi bod yn gwrando ac yn cymryd ein pryderon o ddifrif na ddylai'r ddeddfwriaeth yma cyfyngu ar bwerau'r Cynulliad mewn unrhyw ffordd," meddai.

"Fel wnaethon ni ddangos yn ein papur polisi, Brexit a Datganoli, dylai gadael yr UE fod ynglŷn â'r dyfodol, nid y gorffennol. Mae'n rhaid i ni weithio gyda Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon - drwy drafod, nid dictad - er mwyn mapio ein dyfodol ar y cyd."

Cafodd sylwadau Mr Davis eu croesawu hefyd gan Hywel Williams, llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, a ddywedodd ei bod hi'n bryd i lywodraeth y DU ymddwyn fel petawn nhw'n cynrychioli "pedair gwlad" yn hytrach nag un yn y trafodaethau i ddod.

"Mae Plaid Cymru wedi'i gwneud hi'n glir na fyddwn ni fyth yn cefnogi deddfwriaeth fyddai'n cymryd pwerau oddi wrth Senedd Cymru," meddai.

"Dylai'r angen am gydsyniad gan y seneddau cenedlaethol gynnwys y cytundeb terfynol gyda'r UE, gan gynnwys ein perthynas yn y dyfodol gyda'r Farchnad Sengl a'r Undeb Tollau."

Dan reolau confensiwn sydd yn bodoli rhwng y sefydliadau datganoledig a San Steffan, mae angen i unrhyw gyfraith newydd sydd yn ymwneud a materion datganoledig gael 'Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol' wedi ei phasio - ond does dim grym cyfreithiol i'r confensiwn.

Bydd rhannau o'r Mesur Diddymu Mawr yn cynnwys meysydd sydd wedi eu datganoli, gan gynnwys ffermio a physgota.