Colofn Ken Owens: Cyfarfod Cymry alltud, y siom o golli prawf, a'r hyn sy'n rhaid gwneud tro nesa'

Blog Ken

O'dd hi'n grêt i gael bod yn rhan o'r 23 i chwarae yn y prawf cyntaf yn erbyn y Crysau Duon. Chwarae i'r Llewod yw'r pinacl.

O'dd e'n foment prowd iawn i fi a'r teulu a gobeithio ga'i gyfle arall i 'neud hynny ddydd Sadwrn.

Yn enwedig ers y gêm yn erbyn y Maori, mae'r gefnogaeth wedi tyfu. Dwi'n credu bod tri chwarter Prydain ac Iwerddon wedi hedfan mas yma! Mae'r 'Môr Coch' ym mhob man a ma'n grêt gweld nhw yma. Maen nhw'n dal i ganu, yn dal i fwynhau.

Mae hi wedi bod yn dipyn o sioc i weld faint o gefnogwyr o wledydd eraill sy'n gwybod pwy ydw i! Maen nhw'n dod draw ata'i ac yn defnyddio fy enw cynta' sy'n dipyn o sioc!

Ma' digon o siaradwyr Cymraeg yma hefyd. O'dd rywun draw yn Wagamama pan es i am fwyd a ma' hi wedi byw mas yma ers dwy flynedd. O'dd hi heb siarad Cymraeg ers oedd hi'n 12 oed ond mae'i mam hi'n byw yn y pentref drws nesa' i ni! Mae'n fyd bach.

Fi'n credu bod y siom o golli gêm brawf yn amlwg ymysg y cefnogwyr, ac o fewn y garfan hefyd.

Wnaethon ni greu digon o gyfleon ond ar ddiwedd y dydd 'naethon ni golli ardal y dacl a dwi'n credu mai nhw enillodd y frwydr gorfforol hefyd. Ond mae digon o amser cyn yr ail brawf i 'neud pethau'n iawn.

Image caption "Mae hi wedi bod yn dipyn o sioc i weld faint o gefnogwyr o wledydd eraill sy'n gwybod pwy ydw i!"

Cyfle arall i wneud gwahaniaeth

Mae'n wastad yn grêt cael chwarae gyda ffrindiau agos o gartre' ac i'r tri ohono' ni [Ken, Liam Williams a Jonathan Davies] fod ar y cae ar yr un pryd, mae'n foment fawr i'r rhanbarth ac i ni'n tri sy' wedi tyfu lan yn ardal y Scarlets.

Roedd Liam a Jon yn ardderchog. Wnaeth Jon ddangos pan mai fe yw un o ganolwyr gorau'r byd ar y foment.

'Nath Sam [Warburton] greu argraff ar ôl dod ymlaen a dwi'n siŵr y bydde fe wedi bod yn siomedig i beidio dechre'r gêm gynta'.

Ges i ryw chwarter awr - nes i geisio rhoi cryn dipyn o egni a cheisio codi'r tempo ond o'dd hi'n galed gwneud 'ny.

Aeth hi'n dda oni bai am y lein gynta' - wastad bai'r bachwr yw e! Gyda phrofiad dwi wedi dysgu eich bod chi methu gadael un camgymeriad effeithio ar weddill y perfformiad. Chi methu gwneud dim byd amdano fe.

'Naethon ni orffen ar nodyn positif gyda chais Rhys [Webb] a ni'n hyderus allwn ni newid pethau yn yr wythnos.

Image copyright Getty Images
Image caption Daeth Ken ymlaen fel eilydd i gymryd lle Jamie George yn y prawf cyntaf

'Nath lot o'r camgymeriadau arwain at bwyntiau iddyn nhw felly gobeithio gallwn ni wneud yn iawn am 'ny.

O'dd y gêm yn uchel o ran tempo ar brydiau ond dim ond am 36 munud oedd y bêl ar y cae. Fi'n credu daethon nhw lawer mwy uniongyrchol a chymryd ni 'mlaen yn y blaen ac ro'dd hynny'n bach o sioc. Ond dylen ni wedi ymdopi lot gwell na wnaethon ni.

Ma'r hyfforddwyr wedi bod yn onest iawn gyda ni - os na ni'n onest ni byth yn mynd i wella. Ond ni'n grŵp proffesiynol iawn a gobeithio gallwn ni gywiro lot o'r pethau aeth o'i le. Ni'n hyderus o droi'r gyfres rownd.

Bydd sylwebaeth fyw o Seland Newydd v Y Llewod ar BBC Radio Cymru am 08:20 ddydd Sadwrn,1 Gorffennaf, gyda llif byw arbennig ar Cymru Fyw yn cychwyn am 08:00.