Cwest menyw: Sgriw 'gwahanol iawn' mewn corff

Carol Ann Denby Image copyright Wales news service
Image caption Roedd Carol Ann Denby wedi gadael nodyn i'w gŵr yn awgrymu ei bod eisiau lladd ei hun

Mae cwest yn Llanelli wedi clywed bod sgriw gafodd ei ganfod mewn llwch menyw wnaeth farw ar ôl cymryd gorddos, yn wahanol i'r math o sgriw ddefnyddiwyd mewn llawdriniaeth i wella ei ffêr.

Roedd Carol Ann Denby, 63 oed, wedi honni bod sgriw metel wedi ei gadael yn ei ffêr wedi llawdriniaeth yn 2006 a bod hynny wedi arwain at sawl haint a phoen parhaus.

Wedi ei marwolaeth ym Mawrth 2014 fe dynnwyd sgriw o'i llwch yn Amlosgfa Llanelli wedi i'w gŵr wneud cais i'w gweddillion gael eu harchwilio.

Yn y cwest fe ddywedodd gwyddonydd annibynnol ar ofal iechyd, Dr David Watson, bod y sgriw titaniwm yn wahanol i'r rhai ddefnyddiwyd mewn llawdriniaeth ym mis Mai 2006, ac mewn llawdriniaethau wedi hynny.

Dywedodd bod mesuriadau'r sgriw yn "wahanol iawn" i'r rhai ddefnyddiwyd yn ystod llawdriniaethau meddygol, a bod hynny wedi ei nodi yn y cofnodion.

Roedd tyst arall, Dr Gareth Leopald, oedd wedi cynnal yr archwiliad post mortem wedi dweud wrth Mrs Denby farw o broblemau anadlu difrifol, defnydd eithafol o'r cyffur cysgu Zopiclone, gordewdra ac emffysema.

Dywedodd bod ei hiechyd yn gyffredinol yn wael.

Image copyright Wales news service
Image caption Y sgriw gafodd ei ddarganfod wedi marwolaeth Carol Denby

Clywodd y cwest gan Hayley Rogers o swyddfa'r crwner oedd yn dweud bod Mrs Denby "yn gyffredinol yn iach" tan iddi gael damwain a thorri ei ffêr yn 2006.

Wedi hynny fe ddioddefodd broblemau iechyd meddwl yn sgil sawl achos o haint.

Cafodd ei darganfod yn farw ym mis Mawrth 2014 ac roedd wedi gadael nodyn i'w gŵr yn awgrymu ei bod eisiau rhoi terfyn ar ei bywyd.

Doedd ei gŵr, Howard Denby, ddim yn y cwest o achos cyflwr ei iechyd.

Haint yn y dŵr

Yn ei ddatganiad fe restrodd y nifer o weithiau roedd ei wraig wedi gorfod mynd i'r ysbyty o dan y ddeddf iechyd meddwl.

Ond roedd yn mynnu nad oedd ganddi salwch iechyd meddwl ac roedd ei rhithweledigaethau yn digwydd oherwydd haint yn ei dŵr.

Dywedodd ei fod wedi codi pryderon yn 2009 gyda llawfeddyg ynglŷn â'r posibilrwydd bod sgriw wedi ei adael yn ffêr ei wraig yn dilyn llawdriniaeth a'i fod yn credu bod y sgriw "yn achos, neu yn ffactor o bwys, i'r heintiau a'r strôc" y cafodd hi yn 2010.

Roedd Mr Denby hefyd yn dweud ei fod yn teimlo bod eu hawliau dynol yn cael eu cam-drin, a'i wraig yn cael cyffuriau er mwyn cuddio gwallau'r bwrdd iechyd.

Yn niweddglo'r datganiad dywedodd nad oedd eisiau i'r crwner rhoi naratif o hunan laddiad ond yn hytrach "rheithfarn agored".

Dywedodd na fyddai ei wraig wedi cymryd y tabledi "oni bai am y driniaeth wael" y cafodd hi.

Mae'r cwest yn parhau.