Dyn yn gwadu llofruddio Janet Commins 40 mlynedd yn ôl

Janet Commins Image copyright Heddlu'r Gogledd
Image caption Cafodd corff Janet Commins, 15 oed, ei ddarganfod yn 1976

Mae'r achos wedi dechrau yn Llys y Goron yr Wyddgrug yn erbyn dyn o'r Fflint sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio merch ysgol dros 40 mlynedd yn ôl.

Cafodd corff Janet Commins, oedd yn 15 oed, ei ddarganfod mewn gwrychoedd ar gaeau ger Ysgol Gwynedd yn Y Fflint ar 11 Ionawr 1976.

Wrth agor yr achos fore Mawrth, dywedodd Mark Haywood QC ar ran yr erlyniad y bydd y dystiolaeth fydd yn cael ei glywed yn y llys yn ceisio dangos mai Stephen Hough, 58 oed, oedd yn gyfrifol am ei lladd.

Clywodd y llys fod y ferch ifanc wedi diflannu wrth iddi gerdded adref o bwll nofio lleol.

Cafodd ei chorff ei ddarganfod ddeuddydd yn ddiweddarach.

Roedd hi wedi cael ei thagu ac wedi dioddef ymosodiad rhyw difrifol.

Dyn arall wedi cyfaddef treisio

Fe gyfaddefodd dyn arall, Noel Jones, yn ystod cyfweliad gyda'r heddlu ei fod wedi treisio Janet Commins a'i thagu ar ddamwain.

Cafodd ei gyhuddo o ddynladdiad, ac fe gafodd ei garcharu am 12 mlynedd. Ond yn ystod yr achos, gwadodd mai fe a'i llofruddiodd hi.

Image copyright ANDREW PRICE
Image caption Mae Stephen Hough, a welir yma ar y dde, yn gwadu'r cyhuddiadau

Yn ystod yr ymchwiliad gwreiddiol yn 1976, cafodd pob un dyn rhwng 17 a 22 oed yn yr ardal orchymyn i ddweud ym mhle'r oedden nhw adeg y llofruddiaeth.

Dywedodd Mark Haywood QC wrth y llys mai un o'r rheiny a gafodd ei holi oedd Stephen Hough, am fod cartref ei nain a'i daid yn edrych dros y tir lle cafodd corff Janet ei ddarganfod.

Ar y pryd, dywedodd Mr Hough wrth yr heddlu ei fod wedi bod yn dwyn petrol o gar cyfagos, ac fe'i gafwyd yn euog o ddwyn mewn gwrandawiad llys ym mis Mawrth 1976, a'i ddirwyo.

Darganfod proffeil DNA

Clywodd y rheithgor yn Llys y Goron yr Wyddgrug fod yr heddlu wedi cynnal adolygiad o'r dystiolaeth fforensig yr oedden nhw wedi ei gadw o'r achos gwreiddiol, a'u bod nhw wedi darganfod proffeil DNA ar y dystiolaeth.

Yn 2016, cafodd DNA Stephen Hough ei gymryd mewn amgylchiadau sydd yn ddim i'w wneud a'r achos hwn, ac fe ddarganfyddodd ditectifs ei fod yn cyd-fynd a'r proffeil DNA a gafodd ei ddarganfod yng nghorff Janet Commins.

Mae Stephen Hough yn gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn, ac mae'r achos yn Llys y Goron yr Wyddgrug yn parhau.