Dirgelwch llofruddiaeth 'dyn o ogledd Cymru'

LLun coff 1971
Image caption Delwedd Prifysgol John Moores o'r dyn fu farw

Mae'r heddlu gam yn nes at ddatrys dirgelwch corff dyn gafodd ei ddarganfod yn 1971.

Yn ôl ditectifs mae'n bosib mai John Henry Jones o Drefor ger Wrecsam yw'r dyn a fu farw.

Cafodd y corff ei glymu a'i gladdu ger glan afon Trent yn Sir Stafford. Yn ôl yr heddlu mae Mr Jones wedi bod ar goll ers 1970.

Fe gafodd ei eni yn 1943 ac roedd yn byw yn George Avenue, Trefor - pentref rhwng Wrecsam a Llangollen.

Mae ditectifs sy'n arwain yr ymchwiliad wedi ail-greu delwedd o'r dyn fu farw gan ddefnyddio technoleg ddigidol a meddygol cyfoes.

Pan ddaeth yr heddlu o hyd i'r dyn roedd yn noeth heblaw am bâr o sanau pinc a modrwy briodas, ac roedd ei ddwylo a'i draed wedi eu clymu.

Image copyright Heddlu Stafford
Image caption Ditectifs fforensig yn archwilio'r safle yn Sir Stafford

Apêl am wybodaeth

Ar y pryd ni wnaeth yr heddlu lwyddo yn eu hymdrechion i adnabod y corff.

Mewn ymgais i ddatrys y dirgelwch mae'r heddlu wedi cael cymorth Prifysgol John Moores yn Lerpwl, sydd wedi ail-greu delwedd o wyneb y dyn fu farw.

Cafodd y ddelwedd ei darlledu ar raglen deledu BBC Crimewatch fore Mawrth mewn ymgais i gael gwybodaeth gan y cyhoedd.

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un oedd yn adnabod Mr Jones.