Huw Edwards yn achub y dydd! // Huw Edwards saves the day!

Image copyright Hefin Wyn
Image caption Huw Edwards entertaining the locals in Maenclochog on Friday night

(Scroll down for the English version of the story)

A dyma'r newyddion... mae gan drefnwyr noson gymdeithasol ym Maenclochog, Sir Benfro le i ddiolch i Huw Edwards, cyflwynydd BBC News at Ten.

Roedd y cyflwynydd wedi cael ei wahodd i'r pentre yn Sir Benfro i gyflwyno darlith yn seiliedig ar ei lyfr am gapeli Cymraeg Llundain ar nos Wener 23 Mehefin.

Yn ei helpu i gyfleu ei straeon roedd y gantores leol Delun Gibby. Roedd hi'n canu caneuon oedd yn gysylltiedig â chapeli Cymraeg y ddinas i gyfeiliant ei thad ar y gitâr.

Roedd Delun yn awyddus i ganu emyn enwog Elfed 'Rho i'm yr hedd'. Roedd yr Archdderwydd wedi bod yn weinidog yn Llundain am 40 mlynedd. Ond roedd 'na broblem. Roedd angen pianydd ar Delun.

Y newyddiadurwr Hefin Wyn, un o drefnwyr y noson, sy'n egluro beth ddigwyddodd wedyn.

"Ro'dd Delun yn gwybod bod Huw Edwards yn organydd o fri ac yn chwarae'r offeryn yn rheolaidd yng ngwasanaethau Capel Jewin, Llundain. Edrychodd y ferch ifanc i fyw llygaid Huw a gofyn iddo yn chwareus a fyddai'n fodlon cyfeilio ar y piano iddi hi.

"Edrychodd Huw o'i gwmpas yn gyflym yn y gobaith y bydde' cyfeilydd arall yn gwirfoddoli gan ofyn "Do's neb arall i'w gael yma 'te?"

"Ro'dd Delun yn parhau i syllu arno gyda llygad llo gan erfyn arno i dderbyn yr her. 'Whare teg iddo fe, fe gododd ar ei draed a chamu at yr offeryn gan gyfeilio'r emyn-don 'Rhys' yr un mor ddeheuig â ro'dd e wedi darlithio ychydig ynghynt.

"Fe orffennodd y noson gydag arddeliad trwy chwarae 'Hen Wlad fy Nhadau'. 'Na fachan yw'r crwt o Langennech!"

Delun Gibby, the singer who persuaded Huw Edwards to show off his musical skills Image copyright Hefin Wyn
Image caption Delun Gibby, the singer who persuaded Huw Edwards to show off his musical skills

Huw Edwards entertaining the locals in Maenclochog on Friday night Image copyright Hefin Wyn
Image caption Huw Edwards entertaining the locals in Maenclochog on Friday night

And here's the news... organisers of a social event in the west Wales village of Maenclochog are grateful to BBC News at Ten presenter, Huw Edwards, for stepping into an unfamiliar role.

The news anchor had been invited to Pembrokeshire on 23 June to present a lecture based on his book 'City Mission' - the history of Welsh chapels in London.

Helping him to add colour to his narrative was local singer Delun Gibby. She sang songs related to the city's Welsh chapels accompanied by her father on guitar.

Delun was also keen to sing the well known Welsh hymn 'Rho i'm yr hedd' written by former archdruid Elfed who was a minister in London for 40 years. However, there was a slight problem - Delun needed a pianist.

Hefin Wyn, a journalist and one of the evening's organisers takes up the story:

"Delun was aware that Huw Edwards was an accomplished organist and plays the instrument regularly in Sunday services at Jewin, the Welsh Presbyterian Chapel in Clerkenwell. She stared at Huw with her puppy eyes and asked him playfully if he would accompany her.

"Huw looked round in a panic and exclaimed "Is there's no one else here then?"

"When no one else took the gauntlet, Huw rose to his feet and walked to the piano.

"Fair play to him, he played the tune 'Rhys' with great dexterity and with the same fluency that he had earlier demonstrated during his lecture," explained Hefin Wyn.

"He crowned a memorable evening by playing the national anthem 'Hen Wlad fy Nhadau'. He's quite a boy, that kid from Llangennech!"

Image copyright Hefin Wyn
Image caption Delun Gibby, the singer who persuaded Huw Edwards to show off his musical skills