Sêl bendith gan Carwyn Jones i dai newydd yn Wrecsam

Llai Image copyright Google
Image caption Mae trigolion yn pryderu am y pwysau ychwanegol ar wasanaethau lleol

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi cymeradwyo adeiladu 365 o dai newydd ar gyrion Wrecsam.

Ym mis Hydref 2015, cafodd y datblygiad ym mhentref Llai ei atal gan gynghorwyr lleol wedi gwrthwynebiad gan drigolion.

Roedd ymchwiliad ar ôl i'r datblygwyr apelio yn erbyn y penderfyniad.

Dywedodd Carwyn Jones fod yr angen i ddiwallu anghenion tai yn yr ardal yn "ystyriaeth" wrth iddo wneud y penderfyniad.

Y cynllun yn 'rhy fawr'

Roedd yn gweithredu ar gyngor yr archwilydd cynllunio, Richard Duggan wnaeth gynnal ymchwiliad y llynedd.

Yr Ysgrifennydd Amgylchedd, Lesley Griffiths, fyddai â'r gair olaf fel arfer, ond am fod y datblygiad o fewn ei hetholaeth, cafodd y mater ei basio i'r prif weinidog.

Cwynion y trigolion oedd bod y cynllun yn rhy fawr i'r ardal ac na fyddai ysgolion lleol a gwasanaethau iechyd yn gallu ymdopi.

Ond dywedodd Mr Jones nad oedd adran addysg y cyngor wedi gwrthwynebu a bod dim tystiolaeth wedi dod i law bod y cyfleusterau iechyd yn llawn.

Dywedodd y cynghorydd Plaid Cymru, Marc Jones: "Mae'r penderfyniad yn tanseilio y penderfyniad democrataidd gan y pwyllgor cynllunio lleol."

Pynciau Cysylltiedig