'Diffyg ymwybyddiaeth' am symptomau canser yr ofari

Canser yr ofari Image copyright Science Photo Library

Mae elusen canser yr ofari yn dweud eu bod yn poeni am ddiffyg ymwybyddiaeth menywod yng Nghymru o symptomau'r afiechyd.

Yn ôl gwaith ymchwil gan Target Ovarian Canser, dyw pedair o bob pum dynes yng Nghymru ddim yn adnabod y symptomau sydd ynghlwm â'r salwch.

Mae 350 o fenywod yng Nghymru yn cael diagnosis o ganser yr ofari pob blwyddyn, ac mae 250 yn marw o'r salwch.

Mae'r ystadegau wedi eu cynnwys mewn adroddiad fydd yn cael ei gyhoeddi mewn digwyddiad yn y Cynulliad ddydd Mercher.

Diffyg ymwybyddiaeth

Daeth y gwaith ymchwil i'r casgliad mai dim ond un o bob pump o'r menywod a gafodd eu holi oedd yn gwybod mai un o brif symptomau canser yr ofari oedd bod y bol yn chwyddo.

Mae symptomau eraill yn cynnwys poen bol, anhawster bwyta neu deimlo'n llawn a theimlo'r angen i basio dŵr yn aml neu ar frys.

Fe ddaeth y gwaith ymchwil i'r casgliad fod 36% o fenywod Cymru'n ymweld â'u meddyg teulu dair gwaith neu fwy cyn cael eu cyfeirio am brofion.

Mae hynny'n golygu eu bod yn fwy tebygol o gael diagnosis hwyrach, gan wneud triniaeth yn fwy anodd.

Mae mwy o fenywod yn marw o'r canser hwn nag unrhyw ganser gynecolegol arall, ac mae'r elusen nawr yn galw am godi ymwybyddiaeth am y symptomau.

Dywedodd prif weithredwr Target Ovarian Canser, Annwen Jones: "Er ein bod wedi gweld gwelliannau yn y blynyddoedd diwethaf, gyda chanolfannau peilot, a galwadau am ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth yn y Cynulliad, mae angen gwneud mwy."

Pynciau Cysylltiedig