Anafiadau difrifol wedi i gar daro dyn ar Ynys Môn

Heddlu

Mae dyn wedi dioddef anafiadau difrifol wedi iddo gael ei daro gan gar ar Ynys Môn ddydd Mawrth.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ar Lôn Ceint ym Mhentre Berw, Gaerwen ychydig cyn 18:00.

Fe wnaeth y dyn 40 oed ddioddef anafiadau difrifol, all newid ei fywyd, ar ôl cael ei daro gan gar Vauxhall Astra.

Mae'n parhau yn Ysbyty Gwynedd ac mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth gan unrhyw dystion.

Bu'r ffordd ar gau am tua dwy awr a hanner wrth i'r heddlu ymchwilio i'r digwyddiad.