Cwest sgriw mewn corff: Bwriad Carole Denby yn aneglur

Carole Ann Denby a'i gwr Image copyright Wales News Service
Image caption Fe wnaeth Carole Ann Denby adael nodyn i'w gŵr Howard cyn iddi farw yn 2014

Mae crwner wedi dweud ei fod yn fodlon bod dynes o Sir Gaerfyrddin, oedd yn honni i sgriw gael ei gadael yn ei chorff ar ôl llawdriniaeth, wedi lladd ei hun.

Ond wrth gofnodi rheithfarn naratif yn achos Carole Ann Denby, 63 oed o Bontiets, ychwanegodd Mark Layton nad oedd yn gallu bod yn bendant mai dyma oedd ei bwriad.

Cafodd Mrs Denby lawdriniaeth ar ei ffêr yn 2009, a bu'n cwyno am boen yr oedd yn honni oedd yn cael ei achosi gan sgriw a gafodd ei gadael yn y broses.

Ond clywodd y gwrandawiad gan arbenigwr meddygol oedd yn bendant na chafodd sgriw ei gadael.

'100% yn sicr'

Clywodd y cwest bod Mrs Denby wedi cael anaf wnaeth newid ei bywyd pan wnaeth syrthio yn 2006. Cafodd lawdriniaeth yn 2009, ond bu'n dioddef o heintiau yn gyson wedyn.

Dywedodd y crwner: "Roedd hi mewn poen parhaol ac yn argyhoeddiedig fod sgriw wedi ei gadael yn ei ffêr yn dilyn llawdriniaeth.

"Mae natur yr haint wnaeth effeithio ei ffêr yn aneglur.

"Ond beth sydd yn glir yw pan roedd hi'n dioddef o haint roedd hi'n ddryslyd ... a byddai modd datrys hyn drwy gyffuriau."

Image copyright Wales News Service
Image caption Clywodd y cwest bod y sgriw 45mm wedi ei darganfod yn llwch Carole Ann Denby

Roedd y cwest wedi clywed gan deulu Mrs Denby fod sgriw wedi ei darganfod yn ei llwch yn amlosgfa Llanelli.

Ddydd Mercher dywedodd Dr Kathleen Lyons, radiolegydd ac arbenigwr annibynnol yn Ysbyty Athrofaol Cymru, fod y ddwy sgriw a gafodd eu defnyddio ar Mrs Denby wedi eu tynnu o'r corff yn 2013.

Roedd un sgriw yn 86mm a'r ail yn 60mm.

Dywedodd Dr Lyons ei bod "100% yn sicr" na chafodd sgriw ei gadael yn dilyn llawdriniaeth.

'Aneglur'

Yn ystod y cwest fe gafodd llun o'r sgriw 45mm gafodd ei darganfod yn llwch Mrs Denby ei ddangos i Dr Lyons.

Dywedodd ei bod yn bendant na chafodd y sgriw yna ei gadael yn y corff ar ôl llawdriniaeth.

Wrth gofnodi rheithfarn naratif, dywedodd y crwner: "Fe wnaeth Carole Ann Denby gymryd gorddos o feddyginiaethau yn fwriadol, ond mae beth yn union oedd ei bwriad wrth wneud hyn yn parhau yn aneglur."

Clywodd y cwest i Mrs Denby farw ar 21 Mawrth 2014 o broblemau anadlu, o'r gor ddefnydd o'r cyffur cwsg Zopicolone a hefyd gordewdra.

Roedd hi hefyd yn dioddef o salwch meddwl.

Pynciau Cysylltiedig