Penaethiaid BBC yn amddiffyn gwariant ar Gymru

BBC
Image caption Cyfarwyddwr BBC Cymru Rhodri Talfan Davies a Chyfarwyddwr Cyffredinol y BBC, yr Arglwydd Hall oedd yn rhoi tystiolaeth ym Mae Caerdydd

Mae penaethiaid y BBC wedi amddiffyn y gwahaniaethau mewn gwariant rhwng Cymru a'r Alban.

Mewn tystiolaeth i Bwyllgor Diwylliant y Cynulliad, dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC, yr Arglwydd Hall bod y BBC "wedi ystyried anghenion gwahanol iawn Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon".

Mae siarter newydd y BBC yn cynnwys cynlluniau i fuddsoddi £8.5m ychwanegol yng Nghymru.

Bydd y BBC yn Yr Alban yn sefydlu sianel deledu newydd gyda buddsoddiad o £19m a bydd cyllideb flynyddol o £30m.

Yn ôl Cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies, mae "ymchwil helaeth" wedi darganfod nad oedd llawer o awydd ar gyfer rhaglen newyddion i Gymru am 18:00, a fyddai wedi cynnwys newyddion o Gymru, Prydain a'r byd.

Dywedodd yr Arglwydd Hall: "Fe welson ni faterion ynglŷn â chyrhaeddiad ein gwasanaethau, ac mae newidiadau i gyrhaeddiad Radio Wales yn rhan o hynny.

"Roedden ni eisiau sicrhau hefyd ein bod yn adeiladu rhagor o wasanaethau Saesneg ar BBC One Wales.

"Dyna, i mi ac i Rhodri, oedd yr ateb cywir i'r mater Cymreig sef sut allwn ni wneud rhagor trwy gyfrwng y Saesneg ar gyfer Cymru gyfan?

"Ac mae'n ymddangos mai BBC One Wales, gan ei fod yn gwneud mor dda, yw'r llwybr iawn ar gyfer hynny, yn hytrach na sefydlu sianel newydd fel sy'n digwydd yn Yr Alban."

'Anghenfil'

Yn ôl yr AC Llafur, Lee Waters mae'r BBC wedi creu "anghenfil sydd angen ei fwydo" drwy sefydlu sianel newydd yn Yr Alban "fydd yn rhoi ni mewn sefyllfa o anfantais am byth yn nhermau buddsoddi".

Gwadu hynny wnaeth yr Arglwydd Hall, gan ddweud bod BBC Cymru yn elwa o fuddsoddiad ychwanegol.

Dywedodd: "Dyw'r BBC ar y cyfan ddim yn derbyn rhagor o arian. Rwy'n credu yn gryf yn yr hyn rydym yn ceisio gwneud yn y cenhedloedd a'r rhanbarthau."

Fe ofynnwyd iddo hefyd am y cynlluniau i ystyried bwletinau newyddion Cymreig ar Radio 1 a Radio 2.

Dywedodd yr Arglwydd Hall bod trafferthion technoleg yn "rhwystr" i'r cynllun gan fod rhai trosglwyddyddion radio FM yn croesi'r ffin â Lloegr.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol