Herio llywodraeth i gefnogi cynllun lagŵn Abertawe

Y morlyn Image copyright TLP

Yn ôl Plaid Cymru fe ddylai gweinidogion San Steffan roi cefnogaeth ariannol i gynllun lagŵn Bae Abertawe "yn sgil y £1bn ychwanegol sy'n cael ei roi i Ogledd Iwerddon o ganlyniad i'r cytundeb rhwng y Torïaid a'r DUP."

Nol yn Ionawr 2017 fe wnaeth arolwg arbennig - arolwg Hendry - gefnogi cynllun Lagŵn ym Mae Abertawe ond dywed gweinidogion San Steffan eu bod angen rhagor o amser i ystyried y casgliadau yn fanwl.

Dywed llefarydd Ynni Plaid Cymru, Simon Thomas, y byddai sicrhau'r cynllun yn arwain ac yn ysgogi lefel o fuddsoddiad o'r sector breifat "na chafodd ei weld o'r blaen yng Nghymru."

Mae'r cwmni tu cefn i gynllun y lagŵn yn dweud y byddai'n creu digon o ynni i gyflenwi 155,000 o gartrefi dros 120 blwyddyn.

Daw sylwadau Mr Thomas ar ôl i'r Torïaid ddod i gytundeb gyda'r DUP sy'n golygu y bydd aelodau'r DUP yn cefnogi llywodraeth leiafrifol Theresa May, tra bydd Gogledd Iwerddon yn cael £1bn yn ychwanegol dros ddwy flynedd.

Ddydd Mawrth, dywedodd Richard Harrington, gweinidog ynni San Steffan, fod arolwg Hendry yn "codi cwestiynau pwysig ynglŷn â gallu lagŵn llanw i fod yn gost effeithiol."

Ond yn ôl Simon Thomas fe fyddai'r prosiect yn sicrhau fod Cymru a'r DU yn arwain y byd o ran ynni adnewyddol.

Image copyright Tidal Lagoon Power

'Hwb i ddiwydiant'

Mae Plaid Cymru wedi anfon llythyr at Brif Ysgrifennydd y Trysorlys Liz Truss yn galw arni hi i gefnogi'r cynllun.

"Fe fyddai'r cynllun yn gweld cyfleusterau diwydiannol yn cael eu hadeiladu, ac yn rhoi hwn o'r newydd i ddiwydiant yng Nghrymu, diwydiannau bach a mawr," meddai Mr Thomas.

"Mae'r llywodraeth Geidwadol wedi dewis rhoi'r gorau i bolisi llymdra yng Ngogledd Iwerddon o ganlyniad i'r cytundeb gyda'r DUP. Dyw hi ond yn deg fod Cymru hefyd yn gweld buddsoddiad."

Ym mis Mawrth fe wnaeth dros ddwy ran o dair o aelodau'r Cynulliad Cenedlaethol arwyddo llythyr yn galw ar Mrs May i gefnogi'r cynllun.

Cyn i'r cynllun weld golau dydd bydd yn rhaid i'r datblygwyr gytuno pris sybsidi gyda'r llywodraeth fydd yn cael ei dalu am yr ynni sy'n cael ei gynhyrchu a hefyd sicrhau trwydded forwrol.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol