Glanhawraig 62 oed o Aberteifi yn euog o flacmelio pensiynwr

Linda Thomas Image copyright Wales news service
Image caption Roedd Linda Thomas wedi cymryd £20,000 oddi ar y pensiynwr

Mae glanhawraig 62 oed o Aberteifi yn wynebu cyfnod o garchar am flacmel ar ôl iddi fygwth pensiynwr y byddai'n dweud wrth yr heddlu iddo ymosod yn rhywiol arni.

Roedd Linda Thomas wedi rhoi cusan i'r pensiynwr ond yna wedi gorfodi iddo dalu £20,000 dan fygythiad y byddai'n mynd i'r heddlu a dweud iddo ei chyffwrdd mewn modd anweddus.

Clywodd llys i'r dyn oedrannus, na chafodd ei enwi yn y llys oherwydd rhesymau cyfreithiol, roi £10,000 i Thomas er mwyn iddi beidio ailadrodd y celwydd - ond iddi wedyn fynnu £10,000 yn rhagor.

Dywedodd barnwr yn Llys y Goron Abertawe y bydd Thomas yn cael ei dedfrydu fis nesaf.

Fe gafodd yr heddlu eu galw oherwydd pryderon staff mewn banc ar ôl i'r dyn ofyn am ddau swm sylweddol o arian.

Roedd Thomas wedi honni fod y dyn yn dioddef o straen meddyliol a'i fod wedi gwneud yr honiadau oherwydd ei fod mewn cariad â hi.

Ail achos

Dywedodd y dyn mewn cyfweliad fideo gyda'r heddlu i'r ddynes ei gyhuddo o gyffwrdd a hi yn anweddus.

"Fe ddywedodd hi rhowch £10,000 i mi ac na'i wneud eich golchi, fe wnawn anghofio am yr holl beth ac fe wnaf ysgwyd eich llaw."

Clywodd y llys iddi dderbyn yr arian ac yna gofyn am fwy.

Ym mis Mawrth fe fethodd rheithgor a dod i benderfyniad yn erbyn Thomas a bu'n rhaid cael achos arall.

Ond penderfynodd rheithgor yr ail achos yn Llys y Goron Abertawe fod Thomas yn euog o flacmel.