Dyn dal yn fyw adeg ymosodiad Finsbury Park

Makram Ali
Image caption Roedd Makram Ali yn dal yn fyw pan gafodd ei daro gan fan yn Finsbury Park

Clywodd cwest fod dyn a fu farw mewn ymosodiad terfysgol yn Llundain yn dal yn fyw pan gafodd ei daro gan fan.

Cafodd Makram Ali, 51 oed, ei daro gan fan y tu allan i Fosg yn Finsbury Park ar 19 Mehefin.

Mae Darren Osborne, 47 oed o ardal Pentwyn yng Nghaerdydd, wedi bod o flaen ynadon wedi ei gyhuddo o lofruddiaeth a cheisio llofruddio.

Fe aeth Mr Osborne gerbron yr Old Bailey ddydd Mawrth wedi ei gyhuddo o ladd Mr Ali ac o geisio lladd pobl eraill.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa i ymddangos yn llys eto ar 20 Gorffennaf.

Cafodd naw o bobl eu hanafu yn yr ymosodiad.

Clywodd y cwest yn Llundain ei bod hi'n debyg fod Mr Ali wedi dioddef pwl meddygol cyn y digwyddiad.

Image caption Bydd Darren Osborne ymddangos yn y llys eto ar 20 Gorffennaf

Dywedodd y ditectif arolygydd Edwin Hall o Heddlu'r Met eu bod y trin y digwyddiad fel achos o derfysgaeth.

Fe ddangosodd archwiliad post mortem fod Mr Ali wedi farw o gyfres o anafiadau.

Yn ôl teulu Mr Ali, roedd o wedi syrthio i'r llawr oherwydd problem gyda choes wan, ond roedd ar ei eistedd ac wedi dweud ei fod eisiau mynd adref pan ddigwyddodd yr ymosodiad.

Cafodd y cwest ei agor a'i ohirio tan fod y broses gyfreithiol wedi ei gwblhau.