Lluniau: Yr haf yng Nghymru

Arron Hughes o Fethel ger Caernarfon yw'n ffotograffydd gwadd ni y mis yma ac mi gafodd dywydd braf a phoeth tu hwnt i fynd ati i lunio ei gasgliad! Mwynhewch:


Image caption Mae'r tywydd braf wedi angori yma am 'chydig ddyddiau
Image caption Noson dan y sêr
Image caption Coed Niwbwrch
Image caption Merlen ar Fannau Brycheiniog
Image caption I lawr bwlch Llanberis
Image caption Coeden yn y ffenestr
Image caption Pier Aberystwyth
Image caption Hirddydd haf
Image caption Pont Menai wedi ei goleuo
Image caption Y sêr yn gwenu ar Lanberis
Image caption Y niwl yn clirio ar lwybr y Wyddfa
Image caption Machlud haul