DNA ar gorff 'yn cydfynd ag un diffynnydd'

Achos Fflint Image copyright Heddlu'r Gogledd
Image caption Cafodd corff Janet Commins, 15 oed, ei ddarganfod yn 1976

Mae llys wedi clywed fod sampl DNA a gymerwyd o leoliad llofruddiaeth merch ysgol 40 mlynedd yn ôl yn llawer mwy tebygol o fod yn perthyn i'r dyn sy'n cael ei gyhuddo o'r drosedd nag i neb arall.

Mae Stephen Anthony Hough, 58 oed, yn cael ei gyhuddo o dreisio a llofruddio Janet Commins, 15 oed, yn y Fflint yn 1976.

Mae'n gwadu'r cyhuddiadau, sydd hefyd yn cynnwys ymosod yn rhywiol a dynladdiad.

Dywedodd y gwyddonydd fforensig Alexander Peet wrth Lys y Goron Yr Wyddgrug fod swab a gymerwyd o'i chorff yn cydfynd a phroffeil DNA Mr Hough.

Ychwanegodd Mr Peet, sy'n gweithio i wasanaeth profi DNA Cellmark, ei bod hi'n ymddangos fod o leiaf un o'r samplau DNA'n dod o gylloedd sberm.

Clywodd y llys fod DNA arall - y tybiwyd a oedd yn perthyn i Janet - gael ei ganfod mewn un prawf.

Mewn un arall, roedd yna "lefelau isel" i awgrymu trydydd cyfrannwr, ond ei bod yn amhosib darganfod o ble ddaeth hwnnw.

Image copyright Andrew Price
Image caption Mae Stephen Hough yn gwadu'r holl gyhuddiadau yn ei erbyn

Dywedodd Mr Peet y gallai hwn fod o ganlyniad i'r broses DNA ei hun, neu dameidiau bychan o DNA'n cael eu cyflwyno yn y broses gasglu.

Wrth groesholi Mr Peet, dywedodd Patrick Harrington QC nad oedd yr amddiffyniad yn "amau'ch dadansoddiad gwyddonol", ond bod gwir angen cywirdeb a dilyniant pan ddaw hi i ffynhonnell y deunydd.

Ychwanegodd bod hwn yn "achos anarferol iawn, ac fe allai hyd yn oed fod yn unigryw".

Clywodd y llys hefyd dystiolaeth gan Dr Christopher Lloyd, fu'n cynnal profion pellach wedi ei gydweithiwr Mr Peet.

Canolbwyntiodd Dr Lloyd ar broffil Y-STR, sy'n canolbwyntio ar gromosom (gwryw) Y.

Dywedodd fod ei gasgliadau "fel y byddwn wedi disgwyl iddyn nhw fod petai Stephen Hough wedi bod yn rhan o weithred rywiol gyda Janet Commins".

Er bod yna ganlyniadau mewn un swab oedd yn awgrymu gallai dyn arall fod wedi bod yn bresennol, dywedodd Dr Lloyd nad oedd y profion wedi "darparu unrhyw dystiolaeth" fod mwy nag un dyn yn rhan o weithred rywiol gyda Janet.

Ychwanegodd, gan fod cromosom Y yn cael ei drosglwyddo gan dadau, y byddai gan berthynas gwrywaidd agos i Stephen Hough ar ochr ei dad broffil Y-STR tebyg iddo.

Cafodd corff Janet ei ganfod mewn cae ar 11 Ionawr 1976.

Mae un dyn eisoes wedi cwblhau dedfryd ar ôl cyfaddef i ddynladdiad Janet, ond dywedodd nad oedd wedi ei lladd.

Mae'r achos yn parhau.