Busnes ar Ynys Môn 'ar ei golled' oherwydd yr Eisteddfod

Bodedern

Mae dyn busnes o Fodedern ar Ynys Môn yn honni y bydd ei fusnes yn colli miloedd o bunnoedd yn ystod yr wythnos pan fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn ymweld â'r ardal.

Mae Arfon Roberts yn cyflogi wyth o bobl yn ei garej Bryn Eira ar gyrion y pentref.

Wrth siarad gyda'r Post Cynta ar BBC Radio Cymru, mae'n honni y bydd y system unffordd fydd yn cael ei defnyddio i reoli traffig yn ystod yr wythnos yn golygu na fydd faniau yn gallu dod a chydrannau ceir i'w garej, ac y bydd hynny'n arwain at golledion ariannol iddo.

Ond dywed yr Eisteddfod Genedlaethol fod y cynllun rheoli trafnidiaeth y cytunwyd arno ar y cyd efo'r gwasanaethau brys a'r cyngor sir, a bod swyddogion wedi ymweld â Mr Roberts i drafod y sefyllfa.

'Neb yn gwybod dim'

Image caption Mae Arfon Roberts yn dweud na fydd nwyddau yn gallu cyrraedd y safle

Dywedodd Mr Roberts: "Dani heb glywed llawer o ddim byd gan y Steddfod.

"Mae'r penderfyniadau i gyd wedi cael ei gwneud yn barod am y one way system.

"Does 'na neb yn y pentre yn gwybod dim byd, dani'n gofyn i bobl beth sy'n digwydd a tyda ni ddim yn cael ateb straight gan neb. Fyddai'n colli miloedd wythnos yma.

"Fedar y fania partiau ddim dod i fewn, fedar y cwsmeriaid ddim dod i fewn. Dwi byth eisiau gweld y Steddfod yn dod yma eto," meddai.

Rheoli trafnidiaeth

Dywedodd llefarydd ar ran yr Eisteddfod fod eu swyddogion hwy ynghyd â Chyngor sir Ynys Môn a'r gwasanaethau brys wedi trafod a chytuno ar gynllun rheoli trafnidiaeth ar gyfer y brifwyl gyda'r bwriad o osgoi tagfeydd a hwyluso'r trigolion.

"Rydym yn ymwybodol y bydd yna effaith ar rai cartrefi a busnesau ac rydym wedi ymweld â phob cartref a busnes i egluro'r sefyllfa a bod yr ymateb wedi bod yn gadarnhaol a chefnogol.

"Mae'r Eisteddfod, yr heddlu a chynrychiolydd ac adran Briffyrdd y cyngor wedi ymweld â Mr Roberts ac mae'r Eisteddfod dal mewn cysylltiad ag o, ac rydan ni hefyd wedi cysylltu hefo'r cwmnïau sy'n cyflenwi Mr Roberts i drafod hwyluso pethau iddyn nhw yn ystod yr wythnos".

Bydd Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn yn cael ei chynnal rhwng 5-12 o Awst.

Pynciau Cysylltiedig