Penderfynu o blaid cadw ffrwd Gymraeg Ysgol Aberhonddu

Ysgol Uwchradd Aberhonddu
Image caption Ymgyrchwyr yn lleisio'u barn y tu allan i swyddfeydd y cyngor

Mae cabinet Cyngor Powys wedi penderfynu o blaid cadw'r ffrwd Gymraeg yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu.

Yn wreiddiol, fe benderfynodd y cabinet y dylid cau'r ffrwd Gymraeg yno a chynnig gwersi cyfrwng Cymraeg yn Llanfair-ym-Muallt.

Bryd hynny, roedd y cabinet yn dadlau y gallai'r disgyblion sydd yn Aberhonddu ar hyn o bryd "gael gwell addysg mewn ysgol ddwyieithog newydd yn Llanfair-ym-Muallt".

Roedd y cyngor o dan bwysau i ail ystyried y penderfyniad ar ôl derbyn deiseb â 1,700 o enwau arni, yn ogystal â 77 gohebiaeth yn gwrthwynebu'r cynllun.

Fe gefnogwyd y ffrwd Gymraeg hefyd gan gyfarfod llawn o Gyngor Powys ym mis Mawrth.

Fe wnaeth wyth aelod o'r cabinet gefnogi cadw'r ffrwd Gymraeg, tra bo un wedi atal eu pleidlais.

Mae tua 20 o ddisgyblion yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn Aberhonddu lle mae darpariaeth Gymraeg yn y pynciau canlynol: Gwyddoniaeth, Hanes, Daearyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol, Ffrangeg, Thechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.

Roedd pryder ymhlith rhieni Aberhonddu y byddai colli'r ffrwd Gymraeg yn yr ysgol uwchradd yn peryglu dyfodol addysg gynradd Gymraeg hefyd, gydag ofnau y gallai rhai rhieni symud eu plant o Ysgol Gynradd y Bannau.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol