Medal Aur i ddawnswyr Cymru yn Yr Almaen

Trio Sir y Fflint yn dathlu medal aur
Image caption Melissa Jenkins, Olivia Millington a Nel Meirion yn dathlu ennill medal aur yn yr Almaen

Mae criw o ddawnswyr ifanc o Sir y Fflint yn dathlu ar ôl ennill medal aur yng Nghwpan Ddawnsio'r Byd yn Offenburg yn Yr Almaen.

Enillodd Nel Meirion, Olivia Millington a Melissa Jenkins y wobr gyntaf am y triawd cân a dawns iau tra daeth Erin Ramsey, Esme Kennedy a Robyn Morgan yn drydydd yn yr un gystadleuaeth gan ennill medal efydd i Gymru hefyd.

"Roedd yn anhygoel clywed y ddynes yn gweiddi 'Wales' a'r anthem wedyn yn bloeddio drwy'r theatr enfawr," meddai Sian Meirion, mam Nel.

"Roedd pawb yn eu dagrau a mor falch.

"Tîm Bach iawn ydy'r tîm Cymru felly maent wedi gwneud yn dda. Hwn ydy'r gystadleuaeth anoddaf mae'r genod 'rioed wedi cymryd rhan ynddo."

Masgot Cymru

"Mae'n gyflawniad gwych. Maen nhw wedi gwneud mor dda," meddai Rachel Catherall, perchennog ysgol ddawns Elsberdance ym Mwcle sydd wedi bod yn eu hyfforddi.

"Dwi wedi bod yn eu gwylio nhw ar lif byw ar y we - dwi'n falch iawn ohonyn nhw.

"Cafodd Nel Meirion ei dewis i fod yn fasgot Tîm Cymru hefyd ac roedden ni'n falch iawn o hynny gan ei bod hi'n siarad Cymraeg," ychwanegodd Rachel.

Daeth llwyddiant hefyd i Charlotte Costelow o Ysgol Ddawns Sarah Burnell ym Mhen-y-bont ar Ogwr gan ennill medal aur a medal arian dros Gymru mewn dawnsio unigol.

Cam ymhellach ers llynedd

Mae 12,000 o blant a phobl ifanc rhwng pedair a 25 oed o 47 o wledydd gwahanol yn cystadlu yn y bencampwriaeth sy'n cael ei chynnal bob blwyddyn mewn gwlad wahanol.

Image copyright Rachel Catherall
Image caption Enillodd grwp tap iau ’All About The Geek’ o Sir y Fflint fedal efydd hefyd

Mae'r dawnswyr o Sir y Fflint wedi mynd draw i'r Almaen gydag aelodau eraill Tîm Cymru sy'n cynnwys pobl ifanc o Ferthyr Tydfil, Pen-y-bont ar Ogwr, Penarth a Chaerdydd hefyd.

"Fe wnaethon ni gystadlu am le yn y bencampwriaeth drwy fideo gyda phanel rhyngwladol yn beirniadu," eglurodd Rachel.

"Dim ond llynedd wnaethon ni fel ysgol gystadlu am y tro cyntaf ac fe gawson ni ddwy fedal arian am ddawnsio tap. Felly rydyn ni wedi mynd un cam yn well eleni!"

Bydd modd gweld y dawnswyr yn perfformio yn y cynhyrchiad The Dream yn Theatr Clwyd yr wythnos nesaf meddai Rachel.

Daeth y bencampwriaeth i ben ar 1 Gorffennaf.