Cwest: Dyn wedi ymosod â gwregys yng Nghaerdydd

Gorsaf Heddlu Canol Caerdydd Image copyright Lewis Clarke/Geograph
Image caption Mae'r cwest yn cael ei gynnal yng Ngorsaf Heddlu Canol Caerdydd

Fe glywodd cwest i farwolaeth claf iechyd meddwl o Gaerdydd ei fod wedi ymosod ar ddyn arall â gwregys.

Roedd David Owen yn cerdded ar lwybr troed yn y ddinas pan ymosododd Khoung Lam arno.

Roedd Mr Lam, oedd yn glaf yn Ysbyty'r Eglwys Newydd, wedi dianc rhag ei warchodwr yn gynharach yn y dydd.

Clywodd y cwest bod ganddo broblemau iechyd meddwl ers 2004.

Ymosodiad â gwregys

Yn y gwrandawiad yng Nghaerdydd, dywedodd Mr Owen bod Mr Lam wedi bygwth ei ladd wedi iddyn nhw ddod wyneb yn wyneb ar lwybr mewn ardal goediog ar 25 Mehefin 2015.

Dywedodd Mr Owen bod Mr Lam, 42, wedi tynnu ei wregys a rhedeg ar ei ôl, gan lwyddo yn y diwedd i glymu'r gwregys o amgylch ei wddf.

Fe ddisgrifiodd Mr Owen sut y torrodd yn rhydd wrth iddyn nhw baffio ar y llawr.

Dywedodd ei fod "wedi ymlâdd" pan lwyddodd i roi'r gwregys wedyn am wddf Mr Lam, a rhoi pwysau arno "gyda'r hynny o egni oedd gen i'n weddill".

Image copyright Wales news service
Image caption Roedd David Owen ar ei ffordd i dafarn pan ddigwyddodd yr ymosodiad

Fe ddywedodd Mr Owen wrth y crwner nad oedd wedi bwriadu lladd Mr Lam, ond ei fod am iddo fod yn anymwybodol er mwyn gallu dianc.

Cafodd Mr Owen ei arestio yn dilyn y digwyddiad, ond chafodd o ddim ei gyhuddo.

Roedd Mr Lam, oedd o'r brifddinas, wedi ei ddal o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl ers 15 Mehefin 2015.

Ar 25 Mehefin, roedd wedi cael hawl i adael Ysbyty'r Eglwys Newydd o dan oruchwyliaeth, ond fe ddihangodd rhag ei warchodwr.

Clywodd y cwest ddatganiad gan feddyg oedd wedi asesu Mr Lam. Dywedodd ei fod yn "risg" a'i fod "angen cyfnod arall o asesu a thriniaeth yn yr ysbyty".

Mae'r cwest yn parhau.