Gall peidio gyrru i'r gwaith arbed £1,000 medd elusen

People walking down the pavement Image copyright Getty Images
Image caption Mae Sustrans yn galw ar bobl i gerdded a seiclo i'r gwaith yn hytrach na gyrru

Mae elusen Sustrans yn honni y gallai gweithwyr yng Nghymru arbed hyd at £1,000 y flwyddyn drwy beidio â gyrru i'r gwaith.

Petai gweithwyr yn cerdded neu'n seiclo, mae modd gwneud arbedion ariannol sylweddol, medd yr elusen.

Yn ôl y Gweinidog Iechyd Cyhoeddus Rebecca Evans, byddai cerdded neu seiclo hefyd yn "gwella iechyd a lles pobl".

Mae Sustrans yn galw ar bobl i gymryd rhan yn Her Teithio Cymru.

Image copyright Thinkstock
Image caption Mae cerdded neu seiclo i'r gwaith hefyd yn gwella iechyd, medd y Gweinidog Iechyd Cyhoeddus Rebecca Evans

Wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, nod y cynllun yw cael mwy o bobl i ddefnyddio dulliau iachach a mwy cynaliadwy o deithio.

Dywedodd Steve Brooks, cyfarwyddwr Sustrans Cymru: "Rhaid annog canolfannau gwaith i sicrhau bod eu staff yn defnyddio dulliau iachach o fynd o un lle i'r llall.

"Ry'n ni nawr yn ceisio dod â gweithgaredd corfforol i'n bywyd bob dydd er mwyn gwella'n iechyd a'n lles - ac y mae hynny yn bwysig er mwyn sicrhau gweithlu iach."

Dangosodd astudiaeth ym mis Ebrill bod seiclo i'r gwaith yn gallu gostwng clefyd y galon a chanser.

Roedd y gwaith ymchwil pum mlynedd hefyd yn dangos bod cerdded yn fwy llesol na gyrru neu eistedd ar drafnidiaeth cyhoeddus.

Pynciau Cysylltiedig