Arestio dau, un gyda chyllell, wedi ffrae yng Nghaerdydd

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Roedd gan un o'r dynion gyllell machete, medd plismyn

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau bod dau yrrwr, un gyda chyllell fawr yn ei feddiant, wedi eu harestio yn dilyn digwyddiad yng Nghaerdydd.

Mae dyn 27 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o achosi ffrwgwd, a dyn 19 oed ar amheuaeth o ymddwyn yn fygythiol.

Roedd y ddau wedi eu harestio ar Heol Saunders, ond dywedodd yr heddlu nad oedd cysylltiad gyda chyngerdd Justin Beiber yn Stadiwm Principality.

Ni chafodd unrhyw un anafiadau.

Pynciau Cysylltiedig