Rhyddhau dyn wedi marwolaeth dynes yn Y Fflint

Heddlu

Mae dyn gafodd ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth yn dilyn marwolaeth dynes yn Sir y Fflint wedi ei ryddhau tra bo'r ymchwiliad yn parhau.

Cafodd y ddynes ei chanfod mewn cyfeiriad ar Ffordd Windsor yn Y Fflint yn oriau mân fore Sadwrn gydag anafiadau difrifol.

Fe geisiodd parafeddygon drin y ddynes, oedd yn ei 40au ac yn lleol i'r ardal, ond bu farw'n fuan wedyn.

Dywedodd Heddlu'r Gogledd bod prawf post mortem wedi ei gynnal a bod yr ymchwiliad yn parhau i sefydlu amgylchiadau'r farwolaeth.

Mae'r dyn 50 oed yn parhau "dan ymchwiliad" er iddo gael ei ryddhau, yn ôl y llu.

Dywedodd y Ditectif Brif Gwnstabl Dan Tipton: "Mae tîm o dditectifs gyda chefnogaeth swyddogion a staff lleol yn ymchwilio i'r digwyddiad, ac mae sawl trywydd i'w hymholiadau."