Heddlu arfog yn arestio dau ddyn yng Nghaerdydd

digwyddiad Caerdydd Image copyright Sean Martin
Image caption Cafodd yr heddlu eu galw i safle archfarchnad Tesco ar Rhodfa'r Gorllewin ychydig wedi 14:00 ddydd Sadwrn

Cafodd dau ddyn eu harestio gan heddlu arfog y tu allan i archfarchnad yng Nghaerdydd brynhawn Sadwrn.

Dywedodd Heddlu'r De eu bod wedi eu galw i safle Tesco ar Rhodfa'r Gorllewin ychydig wedi 14:00, wedi i Heddlu Avon a Gwlad yr Haf gysylltu â nhw'n gofyn iddyn nhw atal cerbyd.

Dywedodd llefarydd fod swyddogion arfog wedi eu hanfon fel cam "rhagofalus" a chafodd rhan o faes parcio'r siop ei gau tra'u bod yn arestio'r dynion.

Cafodd dau ddyn eu harestio ar amheuaeth o ddelio ag arian yng anghyfreithlon, ond chafodd dim arfau eu canfod.

Image copyright Sean Martin

Ychwanegodd y llefarydd "nad oedd awgrym o gysylltiad terfysgol" â'r digwyddiad.

Disgrifiodd un llygad-dyst, Sean Martin, 31 oed o Gaerdydd, sut yr oedd yr heddlu'n aros am y dynion wrth iddyn nhw yrru allan o safle golchi ceir.

"Roedden nhw'n anelu eu gynnau at y car," meddai.

Pynciau Cysylltiedig