Athrawon yn poeni am ddyfodol addysg ieithoedd tramor

ieithoedd tramor Image copyright Getty Images

Mae athrawon yng Nghymru'n "poeni'n fawr" am ddyfodol ieithoedd tramor, yn ôl arolwg gan y Cyngor Prydeinig.

Mae'r arolwg yn dod i'r casgliad fod llai na 10% o ddisgyblion blwyddyn 10 yn astudio iaith dramor yn nhraean ysgolion Cymru.

Dywedodd y Cyngor Prydeinig yng Nghymru fod hyn yn gosod "her aruthrol".

Mae cynllun ar y gweill yn barod i geisio gwella'r sefyllfa, medd Llywodraeth Cymru.

Casgliadau eraill

  • 44% o ysgolion â llai na phump disgybl yn astudio iaith dramor ar gyfer lefel AS
  • 61% o ysgolion â llai na phump disgybl iaith dramor ar gyfer Safon Uwch
  • 63% o adrannau ieithoedd tramor ag un neu ddau athro llawn amser, gyda thraean yn dibynnu ar athrawon o wledydd eraill yr Undeb Ewropeiadd

Rhwng 2002 a 2016, bu gostyngiad o 48% yn nifer y disgyblion oedd yn astudio iaith dramor ar gyfer TGAU, i 6,891 y llynedd.

O ran Safon Uwch, mae'r canran wedi gostwng 44% ers 2001.

Mae'r adroddiad yn dweud fod y rhagolygon ar gyfer ieithoedd tramor "yn edrych hyd yn oed yn fwy bregus o ystyried y pwysau ariannol sydd ar ysgolion ac effaith posib gadael yr Undeb Ewropeaidd".

Ychwanegodd fod diffyg athrawon yn fygythiad pellach i ddarpariaeth ieithoedd tramor.

Dywedodd fod y sefyllfa'n debygol o fod yn "ddifrifol" os na fydd athrawon o wledydd eraill y UE ar gael yn dilyn Brexit, gan fod 34% o ysgolion yn dibynnu ar yr athrawon hynny.

Image copyright Getty Images

Daw'r arolwg 18 mis wedi i Lwyodraeth Cymru ddechrau ar gynllun Dyfodol Byd-eang i wella a hyrwyddo ieithoedd tramor yng Nghymru.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Yn ystod y misoedd diwethaf yn unig, mae'r llywodraeth wedi sicrhau nawdd pellach ar gyfer prosiectau mentora ysgolion cenedlaethol, wedi ei arwain gan academyddion a myfyrwyr iaith, ac mae wedi arwyddo cytundeb ar ddysgu ieithoedd gyda Llywodraeth Sbaen.

"Rydym yn credu fod ieithoedd yn chwarae rôl bwysig wrth roi addysg gyflawn i berson ifanc, i'w cefnogi i ddod yn ddinasyddion sy'n gallu cyfathrebu'n effeithiol mewn ieithoedd eraill a gwerthfawrogi diwylliannau eraill."

Arolwg 2016-17 yw'r trydydd adroddiad blynyddol ar sefyllfa dysgu ieithoedd mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol