Abertawe'n galw am eglurder ar ôl methu profion diogelwch

profion diogelwch

Mae gorchudd ar fflatiau yn Abertawe wedi methu profion diogelwch newydd yn sgil tân tŵr Grenfell.

Daw'r casgliadau ar Gwrt Clyne yn Sgeti wedi i ganlyniadau tebyg gael eu cofnodi ar 149 o dyrau yn Lloegr.

Mae Cyngor Abertawe yn gofyn am eglurder, gan ddweud fod y fflatiau "yn cwrdd â'r rheoliadau adeiladu presennol".

Mae'n ychwanegu fod mesurau diogelwch ychwanegol wedi eu cyflwyno ers y tân yn Llundain.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y bydd "yn parhau i weithio'n agos gydag Abertawe ar y dilyniant i ganlyniadau'r profion hyn, er mwyn cytuno ar ffordd bwyllog a chymesur ymlaen".

Image caption Cafodd y profion eu cynnal yn dilyn tân tŵr Grenfell

Cafodd samplau o'r un math o gladin a gafodd e defnyddio ar dŵr Grenfell o saith tŵr yng Nghymru eu profi yn dilyn cais gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Cyngor Abertawe fod y Sefydliad Ymchwil Prydeinig (BRE) wedi edrych ar samplau o bedwar o'u 11 bloc o fflatiau - tri yng nghwrt Clyne ac un yng nghwrt Jeffrey ym Mhenlan, sy'n cynnwys deunydd alwminiwm cyfansawdd (ACM).

'Eglurder'

Dywedodd y cynghorydd Andrea Lewis, aelod cabinet ar dai: "O ystyried fod pob awdurdod lleol yn Lloegr a gafodd brofion wedi'u methu nhw, dydy'r canlyniad ddim yn ein synnu ni.

"Serch hynny, rydym eisiau eglurder gan Lywodraeth Cymru a BRE am natur y profion, gan nad ydyn ni'n dal i wybod sut rai oedden nhw.

"Beth rydyn ni'n wybod yw fod y deunydd anfonon ni i gael ei brofi yn cwrdd â'r rheoliadau adeiladu presennol.

"Yn ychwanegol i ddeunydd cladio, mae'n systemau yn cynnwys deunydd ynysu gwrthlosgi a rhwystrau tân metal sy'n mynd y tu hwn i ofynion y rheoliadau adeiladu."

'Pwyllog a chymesur'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Yn dilyn y drychineb tŵr Grenfell, fe ddwedon ni wrth awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol yng Nghymru y dylid profi unrhyw ddeunydd Alwminiwm Cyfansawdd (ACM) oedd ar flociau, neu os oedden nhw'n amau eu bod yn bresennol.

"Mae Cyngor Abertawe wedi cadarnhau bod y profion yn ymwneud â pedwar bloc tŵr yn y ddinas wedi methu'r profion. Bydd y Cyngor, fel landlordiaid, yn cyfathrebu'n rheolaidd gyda'u tenantiaid, ac maent, fel mater o flaenoriaeth, yn sicrhau eu bod yn cael eu diweddaru ar y datblygiadau cyn gynted a phosib.

"Mae Abertawe hefyd wedi cadarnhau i ni bod yr holl fesurau diogelwch tân dros dro a argymhellir yng nghyngor y DCLG ar 22 Mehefin wedi cael eu cyflwyno. Mae'r gwasanaeth tân wedi eu harchwilio ac yn adrodd fod y mesurau diogelwch tân yn iawn.

"Byddwn yn parhau i weithio'n agos gydag Abertawe ar y dilyniant i ganlyniadau'r profion hyn, er mwyn cytuno ar ffordd bwyllog a chymesur ymlaen, sydd â diogelwch y preswylwyr wrth ei wraidd.

"Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ar y mater hwn i Aelodau'r Cynulliad hwn ddydd Llun."