Datgelu cynllun Amgueddfa Feddygaeth Filwrol

meddyginiaeth feddygol Image copyright Scott Brownrigg
Image caption Mae cynllunwyr yn dweud y bydd yr adeilad newydd yn adlewyrchu treftadaeth Bae Caerdydd fel porthladd ac ardal ddiwydiannol

Bydd cynlluniau ar gyfer Amgueddfa Feddygaeth Filwrol yng Nghaerdydd yn cael eu datgelu mewn arddangosfa yn ddiweddarach.

Bydd yr arddangosfa ar gampws Coleg Caerdydd a'r Fro yn y ddinas yn amlinellu'r cynlluniau i symud yr amgueddfa o farics Keogh ger Aldershot i Fae Caerdydd.

Ymrwymodd Llywodraeth y DU £2m i'r prosiect yn Natganiad yr Hydref yn 2016.

Bydd yr arddangosfa yn agored o 12:00 dydd Llun hyd at 18:00 ddydd Mawrth.

Casgliad

Ymysg y casgliad mae lifrau, arbeisiau, offer meddygol, deintyddol a milfeddygol, ac archif helaeth yn cynnwys straeon dynion a menywod sydd wedi gwasanaethu'n filwyr.

Bydd yr adeilad newydd ar y gyffordd rhwng Ffordd Hemingway a Rhodfa Lloyd George, gyferbyn â gorsaf reilffordd Stryd Bute.

Bydd yr adeilad hefyd yn cynnwys caffi, ystafell ddarllen, cyfleusterau ymchwil ac awditoriwm.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd fod yr awdurdod "yn cydnabod arwyddocâd dod a chasgliad cenedlaethol i'r ddinas fel rhan o'i hapêl i ymwelwyr wrth iddi geisio sefydlu ei hun fel prifddinas Ewropeaidd."