Adeiladau'n ddiogel er y profion tân

profion diogelwch

Mae'r Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau, Carl Sargeant wedi dweud bod fflatiau sydd wedi methu profion diogelwch tân yn "llefydd diogel i fyw ynddyn nhw".

Dywedodd Mr Sargeant fod angen profion pellach i gael darlun cyflawn wedi i fflatiau yn Abertawe fethu'r profion cyntaf.

Daeth y profion i'r gorchudd ar fflatiau yn Abertawe wedi tân tŵr Grenfell yn Llundain.

Daw'r casgliadau ar Gwrt Clyne yn Sgeti wedi i ganlyniadau tebyg gael eu cofnodi ar 149 o dyrau yn Lloegr.

Ychwanegodd bod methiant y profion yn "destun peth pryder", a dywedodd bod gweinidogion yn disgwyl cyngor gan lywodraeth y DU er mwyn gweld a oes angen profion pellach neu i symud trigolion o'r adeiladau.

Mae Cyngor Abertawe yn gofyn am eglurder, gan ddweud fod y fflatiau "yn cwrdd â'r rheoliadau adeiladu presennol".

Dywedodd Llywodraeth Cymru y bydd "yn parhau i weithio'n agos gydag Abertawe ar y dilyniant i ganlyniadau'r profion hyn, er mwyn cytuno ar ffordd bwyllog a chymesur ymlaen".

Image caption Cafodd y profion eu cynnal yn dilyn tân tŵr Grenfell

Cafodd samplau o'r un math o gladin a gafodd e defnyddio ar dŵr Grenfell o saith tŵr yng Nghymru eu profi yn dilyn cais gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Cyngor Abertawe fod y Sefydliad Ymchwil Prydeinig (BRE) wedi edrych ar samplau o bedwar o'u 11 bloc o fflatiau - tri yng nghwrt Clyne ac un yng nghwrt Jeffrey ym Mhenlan, sy'n cynnwys deunydd alwminiwm cyfansawdd (ACM).

Dywedodd y cynghorydd Andrea Lewis, aelod cabinet ar dai: "O ystyried fod pob awdurdod lleol yn Lloegr a gafodd brofion wedi'u methu nhw, dydy'r canlyniad ddim yn ein synnu ni.

"Serch hynny, rydym eisiau eglurder gan Lywodraeth Cymru a BRE am natur y profion, gan nad ydyn ni'n dal i wybod sut rai oedden nhw.

"Beth rydyn ni'n wybod yw fod y deunydd anfonon ni i gael ei brofi yn cwrdd â'r rheoliadau adeiladu presennol.

"Yn ychwanegol at y deunydd cladio, mae'n systemau yn cynnwys deunydd ynysu gwrthlosgi a rhwystrau tân metal sy'n mynd y tu hwn i ofynion y rheoliadau adeiladu."

Profion pellach

Brynhawn Llun dywedodd Carl Sargeant bod y gwasanaeth tân wedi "rhoi peth sicrwydd am safonau'r adeiladu" ar flociau yn Abertawe a Chasnewydd lle'r oedd samplau wedi eu gyrru am brofion.

"Maen nhw'n credu bod yr adeiladau mewn cyflwr da, ac ar hyn o bryd - fel mesur dros dro - eu bod yn llefyd diogel i fod ynddyn nhw ar y foment."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Yn dilyn y drychineb tŵr Grenfell, fe ddwedon ni wrth awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol yng Nghymru y dylid profi unrhyw ddeunydd Alwminiwm Cyfansawdd (ACM) oedd ar flociau, neu os oedden nhw'n amau eu bod yn bresennol.

"Mae Abertawe hefyd wedi cadarnhau i ni bod yr holl fesurau diogelwch tân dros dro a argymhellir yng nghyngor y DCLG ar 22 Mehefin wedi cael eu cyflwyno. Mae'r gwasanaeth tân wedi eu harchwilio ac yn adrodd fod y mesurau diogelwch tân yn iawn.

"Byddwn yn parhau i weithio'n agos gydag Abertawe ar y dilyniant i ganlyniadau'r profion hyn, er mwyn cytuno ar ffordd bwyllog a chymesur ymlaen, sydd â diogelwch y preswylwyr wrth ei wraidd."

Pynciau Cysylltiedig