Troseddau terfysgol: Arestio bachgen 17 oed

Heddlu

Mae bachgen 17 oed o Rhondda Cynon Taf wedi cael ei arestio ar amheuaeth o droseddau terfysgol.

Cafodd y bachgen ei arestio gan dditectifs o Uned Gwrth Derfysgaeth ac Eithafiaeth Cymru ar 30 Mehefin.

Dywedodd Heddlu'r De bod y bachgen wedi cael ei gludo i ganolbarth Lloegr er mwyn cael ei holi gan Heddlu West Midlands ar amheuaeth o gomisiynu, o baratoi neu o gymell gweithred derfysgol.

Mae'r bachgen yn parhau yn y ddalfa.