Llai o ddamweiniau achosodd anafiadau neu farwolaeth

A smashed windscreen Image copyright Getty Images

Mae ffigyrau newydd yn dangos bod nifer y damweiniau ffordd a achosodd anafiadau personol wedi disgyn 11% y llynedd.

Yn ôl ffigyrau Llywodraeth Cymru, roedd 4,921 damwain o'r fath yn 2016 - 622 yn llai na 2015.

Ond doedd fawr o ostyngiad yn nifer y damweiniau beic modur difrifol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau ar gyfer gostwng damweiniau difrifol neu angheuol ar gyfer 2020.

Yn 2016 llwyddwyd i gyrraedd y targed ar gyfer damweiniau angheuol neu ddifrifol ymlhith pobl ifanc - roedd y gostyngiad yn 40%.

Roedd nifer y damweiniau a achosodd farwolaeth neu anaf ddifrifol yng Nghymru yn 2016 yn 975, sydd 21% yn is na'r cyfartaledd rhwng 2004-08.

Mae'r awdurdodau yn anelu am ostyngiad o 19% erbyn 2020.

Dim ond 1% o ostyngiad sydd wedi bod yn nifer y bobl sydd wedi eu hanafu neu eu lladd mewn damweiniau beic modur - y nod yw gostyngiad o 25% erbyn 2020.

'Angen gwneud mwy'

Dywedodd yr elusen diogelwch ffyrdd, Brake, ei bod yn newyddion da bod llai o bobl yn cael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol ar ffyrdd Cymru.

Ond dywedodd llefarydd bod "angen gwneud mwy yn y dyfodol er mwyn gostwng y nifer ymhellach".

"Beicwyr modur, seiclwyr a cherddwyr sy'n fwyaf bregus o ran defnyddwyr ffordd a dyna pam y dylai gyrwyr fod ar eu gwyliadwraeth gydol yr amser."

Ychwanegodd partneriaeth GanBwyll sy'n gweithio gyda chynghorau Cymru, yr heddlu a Llywodraeth Cymru, eu bod yn gweithio gyda phartneriaid i leihau nifer y damweiniau.