Chwalfa: Diwrnod anhygoel o griced

donald Image copyright Huw Evans picture agency
Image caption Aneurin Donald oedd yr unig sgoriwr o bwys i Forgannwg

Ar ddiwedd diwrnod rhyfeddol o griced yn Cheltenham, mae Morgannwg ar y blaen o drwch blewyn yn eu gêm yn erbyn Sir Gaerloyw ym Mhencampwriaeth y Siroedd.

Er hynny fe fydd yn dalcen caled i Forgannwg osgoi colli, a hynny ymhell cyn diwedd y pedwar diwrnod.

Sir Gaerloyw alwodd yn gywir a dewis maesu, ac roedd arwydd o'r hyn oedd i ddod pan gollodd Morgannwg y ddau fatiwr agoriadol gydag un rhediad yn unig ar y sgorfwrdd.

Fe allai fod wedi bod yn llawer gwaeth i Forgannwg heb fatiad o 39 gan Aneurin Donald, ond er ei ymdrech yntau fe ddaeth y batiad i ben ar 117 yn gynnar iawn yn y dydd.

Doedd pethau fawr gwell i'r tîm cartref gyda Marchant De Lange yn cipio wiced gyda phelen gynta'u batiad nhw. Cafodd De Lange, Tim van der Gugten a Michael Hogan dair wiced yr un, ac fe ddaeth batiad Sir Gaerloyw i ben am 141.

Daeth Morgannwg i'r llain am yr eildro, ac unwaith eto fe aethon nhw i drafferthion yn gynnar.

Fe gollwyd pedair wiced mewn 10 pelen, ac erbyn i'r chwarae ddod i ben am y diwrnod roedd Morgannwg yn 59 am 5 yn eu hail fatiad - mantais o 35 rhediad yn unig.

Mae ganddyn nhw bum wiced yn weddill o'r ail fatiad, ond gyda tri diwrnod cyfan eto i chwarae, fe fydd angen rhywbeth go arbennig er mwyn i Forgannwg osgoi colli am y trydydd tro'n olynol yn y Bencampwriaeth.

Sir Gaerloyw v. Morgannwg: Pencampwriaeth y Siroedd (Adran 2) :-

Morgannwg: 117 (batiad cyntaf)

59 am 5 (ail fatiad)

Sir Gaerloyw: 141 (batiad cyntaf)