Menyw oedd am niweidio ei hun yn diolch i'w 'harwr'

Malan a Gwyn
Image caption Fe wnaeth Malan Wilkinson a Gwyn Jones gwrdd eto dros y penwythnos

Mae menyw o Wynedd oedd ar fin niweidio ei hun wedi cael cyfle i ddiolch i'r dyn a "achubodd ei bywyd", wrth iddi gyfarfod ag o saith mis yn ddiweddarach.

Ym mis Tachwedd y llynedd, roedd Malan Wilkinson o Gaernarfon "mewn lle tywyll iawn", nes i athro ysgol o Fethesda, Gwyn Jones ddod heibio a'i "hachub".

Dros y penwythnos fe wnaeth rhaglen y Post Cyntaf, Radio Cymru drefnu fod y ddau yn cwrdd eto, yn dilyn neges gan Malan yn diolch i'w "harwr" ar wefan Facebook.

Dywedodd Ms Wilkinson: "Mi oeddwn wedi penderfynu mai dyma'r diwedd, bod gen i hawl i fod isio terfynu fy mywyd fy hun, felly oedd hi, mae be ddigwyddodd yn ddim byd llai na gwyrth."

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Fe ddaeth Gwyn Jones ar draws Malan Wilkinson ym mis Tachwedd 2016

'Ddudodd wrthai fynd o na'

Roedd yr athro ysgol uwchradd yn digwydd pasio pan welodd Ms Wilkinson, ac fe benderfynodd fynd i siarad â hi.

"Doedd hi ddim rhy hapus mod i wedi stopio dwi'n meddwl", meddai Gwyn Jones.

"Ddudodd hi wrthai fynd o 'na. Wnaethon ni benderfynu yn y diwedd bod ni'n mynd i gael hyg bach a dwi'n meddwl o'r funud hynny oedde ti'n saff."

Mae Ms Wilkinson bellach wedi dychwelyd i'w gwaith, ac ychydig wythnosau yn ôl fe benderfynodd gysylltu gyda merch Gwyn Jones er mwyn iddi gael diolch iddo am ei "weithred y noson honno".

Mae Malan Wilkinson yn cyfaddef nad oedd hi'n rhu hapus i weld Gwyn am y tro cyntaf, "Dwi'n cofio bod yn flin iawn pan weles i o, i ddechrau", meddai.

'Pwysig chwilio am help'

"Pwy di hwn yn difetha fy mhlaniau i, ond dwi'n meddwl bod yr hyn ddoth yn bur amlwg ydi nad oedd o'n bwriadu mynd i unlle, dwi'n meddwl bod hynny yn rhywbeth mor ddewr i wneud."

Yn dilyn y cyfarfod mae Gwyn yn pwysleisio pa mor bwysig yw siarad a chwilio am help os yn dioddef o broblemau iechyd meddwl.

Dywedodd: "Mae o'n dabŵ yn tydi - da ni ddim i fod i ddweud y gair iechyd meddwl,

"Ond dwi'n meddwl bod rhaid i ni wynebu'r pethau ma os wnewch chi ddim siarad am y peth chewch chi ddim help."

Mae manylion y sefydliadau hynny sy'n cynnig gwybodaeth a chefnogaeth iechyd meddwl ar gael ar y wefan bbc.co.uk/actionline neu mae modd ffonio'r llinell ffôn rhad ac am ddim 08000 564 756 i glywed gwybodaeth sydd wedi ei recordio.

Straeon perthnasol