Elusennau a grŵp chwaraeon yn derbyn cefnogaeth £3.7m

Gisda Image copyright Gisda
Image caption Swyddogion GISDA, Gethin Evans a Sian Elen Tomos gyda rhai o'r gwirfoddolwyr yng Nghaernarfon

Mae elusen yng Ngwynedd, clwb rygbi yn Sir Ddinbych a gorsaf radio cymunedol ym Mlaenau Gwent ymysg y grwpiau fydd yn elwa o gronfa £3.7m i wella cyfleusterau mewn ardaloedd difreintiedig.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu enwau'r 13 prosiect fydd yn elwa o'r gronfa i "ddarparu gwasanaethau sy'n hanfodol i'r gymuned".

Bydd yr arian yn cynorthwyo grwpiau i wella cyfleusterau chwaraeon, llety mewn hosteli ar gyfer pobl ifanc digartref, a llyfrgelloedd.

Dywedodd prif weithredwr un elusen sy'n elwa, GISDA yng Nghaernarfon, y byddai'r arian yn mynd at "ddatblygu canolfan greadigol, amlbwrpas".

Y prosiectau fydd yn elwa o'r gronfa yw:

 • Neuadd Llanrhymni, Caerdydd (£433,000)
 • Clwb Rygbi Y Rhyl (£490,000)
 • Grŵp Datblygu Y Fron, Gwynedd (£195,000)
 • Ymddiriedolaeth Stephens a George, Merthyr Tudful (£55,000)
 • Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Casnewydd (£353,000)
 • Canolfan Tiddlywinks, Castell Nedd Port Talbot (£152,000)
 • Partneriaeth Parc Caia, Wrecsam (£390,000)
 • BRfm Blaenau Gwent (£59,000)
 • CAB Gwynedd ac Ynys Môn (£235,000)
 • GISDA, Gwynedd (£370,000)
 • Plwyf Sgiwen, Castell Nedd Port Talbot (£300,000)
 • CIC Neyland. Sir Benfro (£500,000)
 • Prosiect Warws Wrecsam ( £200,000)

Sgiliau newydd

Ymhlith y mudiadau i elwa o'r gronfa mae GISDA yng Nghaernarfon, sydd yn cefnogi pobl ifanc "sy'n agored i niwed".

Bydd yr elusen yn defnyddio'r arian i ddatblygu canolfan i bobl ifanc yng nghanol y dref.

Bydd yr arian yn cynorthwyo GISDA i brynu adeilad ar y Maes a'i ddatblygu yn ganolfan barhaol i helpu pobl ifanc ddatblygu sgiliau newydd.

Dywedodd Prif Weithredwr GISDA, Sian Elen Tomos: "Rydym wrth ein bodd... Mae na botensial enfawr yma.

"Ni'n awyddus iddo ddatblygu yn lle y gall pobl ifanc ymlacio ac mae gennym syniadau i ddatblygu canolfan greadigol, amlbwrpas."

Image copyright Google
Image caption Dywedodd elusen GISDA bod potensial mawr ar ôl derbyn yr arian

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cymunedau, Carl Sargeant bod "mwy i'r cynllun yma na gwella adeiladau yn unig".

"Wrth wneud cais am y grantiau hyn, mae mudiadau cymunedol wedi gorfod dangos sut y bydd y cyfleusterau maen nhw'n eu cynnig yn darparu gwasanaethau sy'n hanfodol i'r gymuned ac a fydd yn helpu i atal neu fynd i'r afael â thlodi.

"Er enghraifft, gweithgareddau ar gyfer Cymunedau yn Gyntaf neu Deuluoedd yn Gyntaf; rhedeg banc bwyd, cynnal gwasanaethau cynghori neu achub gwasanaeth a fyddai fel arall yn cael ei golli yn y gymuned, er enghraifft siop neu lyfrgell."

Ychwanegodd: "Er mai dyma'r tro olaf i'r arian gael ei ddyfarnu o dan y trefniadau ariannu presennol bydd cynllun diwygiedig yn ailagor yr haf yma."

Straeon perthnasol