Tipyn o gerdyn

Mae Cymraes ifanc sy'n byw yn Llundain wedi ennill cystadleuaeth i ddylunio'r cerdyn pen-blwydd y bydd clwb pêl-droed Arsenal yn anfon at filoedd o aelodau ifanc y 'Junior Gunners' ar hyd a lled y byd.

Image caption Cynllun buddugol Courtney

Mae Courtney, sydd yn 10 oed ac yn ddisgybl yn Ysgol Gymraeg Llundain, wedi hen arfer cymysgu gyda sêr y clwb. Llynedd enillodd hi gystadleuaeth i gyfweld â rai o chwaraewyr enwocaf Arsenal gan gynnwys Hector Bellerin, Francis Coquelin a Nacho Monreal ar sianel YouTube y clwb.

Yn ôl Catrin, mam Courtney, onibai am yr Ysgol Gymraeg yn Llundain, efallai fyddai Courtney ddim wedi bod mor ffodus:

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Courtney yn trafod dylunio cerdyn pen-blwydd i'r Junior Gunners

"Pan symudod Jon y gŵr a fi i Lundain, yr un amod oedd ganddo fo sef byddai'r plant yn cael mynd i'r Ysgol Gymraeg cyn belled eu bod nhw yn cefnogi Arsenal, felly fel'na oedd hi!"

'Steddfod yn ysbrydoli

"Roedd yn rhaid iddi gynllunio cerdyn gwreiddiol a dyfyniad i gyd fynd. Bydd y cerdyn yn cael ei hanfon at bob un aelod o'r Junior Gunners dros y byd i gyd ar ddiwrnod eu pen-blwydd.

"Mae cysylltiad Cymraeg arall gyda chynllun buddugol Courtney hefyd. Aeth hi ati i greu'r llun ar ôl bod yn cystadlu yn y gystadleuaeth coginio yn Eisteddfod yr Urdd eleni, a felly dyna pam mae Gunnersaurus yn coginio.

Ond, wrth gwrs, os ydych chi'n dilyn Arsenal, dyw bywyd ddim yn fêl i gyd...

"Gwobr Courtney yw pâr o docynnau i weld un o gemau cartref Arsenal, a mae'n rhaid iddi fynd yno gydag oedolyn felly bydd ei brawd ddim yn or hapus..."

A beth am y dewis o oedolyn? Bydd dadlau mawr dros hynny?

"Dim o gwbl," meddai Catrin, "Geith Jon y gŵr fynd, 'does gen i ddim diddordeb o gwbl!"

Mi gewch chi glywed rhagor o hanes Courtney a'r cerdyn arbennig ar Ar y Marc, Radio Cymru, 8 Gorffennaf, 11:00

(Mae'r rhaglen yn hwyrach na'r arfer oherwydd y Trydydd Prawf: Seland Newydd v Y Llewod)

Image copyright Getty Images
Image caption Arsene Wenger, rheolwr Arsenal yn dathlu llwyddiant Courtney