Ymgyrchwyr yn galw am grant llywodraeth i'r Cymro

Y Cymro
Image caption Cafodd rhifyn olaf Y Cymro ei gyhoeddi ddiwedd mis Mehefin

Mae mudiad sy'n ymgyrchu dros yr iaith Gymraeg yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi "nawdd digonol" i bapur Y Cymro.

Mae trafodaethau yn digwydd ar ddyfodol yr unig bapur newydd cenedlaethol Cymraeg, ar ôl i'r cwmni sy'n berchen ar y papur, Tindle, gyhoeddi fod y gwaith hwnnw yn dod i ben ddiwedd Mehefin.

Cafodd copi olaf Y Cymro ei gyhoeddi ar 29 Mehefin.

Mae Dyfodol i'r Iaith yn galw ar i Lywodraeth Cymru roi nawdd digonol i'r papur newydd "er mwyn sicrhau ei ddyfodol a'i ddatblygiad".

Dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol: "Y Cymro yw'r unig bapur newydd cenedlaethol cyfrwng Cymraeg, ac mae ei oroesiad a'i ffyniant yn cynrychioli cyfraniad allweddol i'n diwylliant ac i fyd y cyfryngau yng Nghymru.

"Byddwn yn galw ar i'r llywodraeth roi cefnogaeth ddigonol i'r papur ar ei newydd wedd drwy ganiatáu grant sydd o leiaf yn cyfateb â'r nawdd a roddir i Golwg."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru wrth BBC Cymru Fyw fod "cefnogaeth Llywodraeth Cymru i'r diwydiant cyhoeddi yn cael ei sianelu drwy Gyngor Llyfrau Cymru, a nhw sy'n penderfynu pa deitl sy'n cael faint o arian ac ar ba sail".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol