Cwyn am beiriant twll yn y wal Saesneg a Sbaeneg yn unig

santander

Mae dyn o Gaergybi wedi mynegi siom am mai ond trwy Saesneg neu Sbaeneg yr oedd posib defnyddio peiriant twll yn y wal un o fanciau'r Stryd Fawr ym Mangor.

Dywedodd Sion Gwilym fod diffyg opsiwn Cymraeg ar beiriant arian Santander yn "ansensitif" ac "anystyriol", a'i fod wedi digalonni'n llwyr.

Dydi o ddim yn gwsmer gyda Santander - cwmni sydd â'i wreiddiau yn Sbaen - ond dyna oedd y banc agosaf nos Sadwrn diwethaf pan oedd angen iddo dynnu arian o'i gyfrif banc yng nghanol y glaw.

Mae Santander yn dweud eu bod wrthi'n cyflwyno peiriannau newydd, a bod rhai canghennau yng Nghymru yn y cyfamser heb beiriannau sy'n cynnig gwasanaeth Cymraeg.

Image caption Mae Sion Gwilym yn dweud bod llawer wedi cysylltu ag o gyda'r un gŵyn

Dywedodd Mr Gwilym: "Wnes i feddwl - hold on, dwi ar Stryd Fawr Bangor. Does gen i ddim byd yn erbyn cael pethau yn Sbaeneg, ond dwi'n meddwl bod eu blaenoriaethau yn y lle anghywir.

"Be' mae rhoi'r opsiwn [Sbaeneg] yn ei brofi ydi bod hi'n dechnolegol bosib, ac am wn i yn gymharol rwydd, i gyfieithu rhyngwyneb twll yn y wal, ac os ydyn nhw eisiau darparu gwasanaeth i gymunedau Cymraeg, parch fyddai rhoi'r dewis i'r bobl ac i gwsmeriaid gael delio efo nhw yn Gymraeg."

Ar ôl mynegi ei siom ar wefannau cymdeithasol, mae Mr Gwilym yn dweud ei fod wedi derbyn nifer o negeseuon gan bobl o wahanol rannau o Gymru sydd wedi cael yr un profiad wrth ddefnyddio peiriannau Santander.

Mewn ymateb i gais gan raglen Post Cyntaf BBC Radio Cymru, dywedodd Santander bod llawer o'u peiriannau arian yng Nghymru yn cynnig y Gymraeg, ond eu bod ar ganol cyflwyno peiriannau sydd â sgriniau cyffwrdd ar draws y wlad.

Image caption Mae gan y peiriannau opsiwn Sbaeneg - ond nid y Gymraeg

"Mae'r rhan fwyaf o'n peiriannau arian yng Nghymru yn rhoi'r dewis i gwsmeriaid i ddefnyddio'r Gymraeg," meddai'r banc mewn datganiad.

"Fodd bynnag, ar hyn o bryd rydym yn gosod peiriannau arian newydd sydd â sgriniau cyffwrdd ar draws ein rhwydwaith o ganghennau, er mwyn rhoi gwell gwasanaeth i'n cwsmeriaid.

"Mae'r gallu i ddefnyddio'r Gymraeg ar y peiriannau arian newydd hyn yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd, a bydd ar gael yn fuan.

"Yn y cyfamser bydd rhai canghennau yng Nghymru, sydd â'r sgriniau cyffwrdd newydd ar eu peiriannau arian, ddim yn cynnwys yr opsiwn Cymraeg ar hyn o bryd."