Y Gymraeg ym mhob man!

byw ac iach Image copyright Marc Webber
Image caption Y Gymraeg yn fyw ac yn iach ... yn Northampton!

Mae'r Gymraeg yn cyrraedd llefydd annisgwyl iawn! Y newyddiadurwr Marc Webber, yn wreiddiol o Ben-y-bont ar Ogwr, sylwodd ar yr arwyddair yma ar dalcen siop goffi yn Northampton yng nghanolbarth Lloegr.

Cafodd y tŷ ei godi yn 1595 ac roedd ymhlith ychydig o adeiladau'r dre i oroesi tân mawr 1675. Dr Prytherch, perchennog o dras Cymreig, osododd y geiriau Cymraeg "Heb Dyw. Heb Dym. Dyw a Digon" o dan brif ffenestri'r tŷ.

Mae cysylltiad Cymreig yn deillio o'r cyfnod pan roedd y porthmyn o Gymru yn gyrru eu hanifeiliad i farchnadoedd Lloegr.

Teulu'r Danvers oedd yn byw yno pan ruodd tân enfawr trwy'r sgwâr gan losgi nifer o adeiladau yn ulw. Llwyddodd aelodau'r teulu i ffoi yn ddianaf a thrwy wyrth fe oroesodd yr adeilad ei hun. Ers hynny bu'n gartref i amryw o fusnesau ac ar un adeg roedd swyddfeydd papur newydd y Northampton Herald wedi eu lleoli yno. Cartref addas iawn ar gyfer adeilad yn llawn o hanesion difyr.

Image copyright Marc Webber
Image caption Mae 'chydig o hanes y tŷ i'w weld yn y gofeb hon ar yr adeilad