'Alergedd i drydan': Cyngor Caerdydd yn anghywir

Peter Lloyd Image copyright WalesOnline
Image caption Mae Peter Lloyd yn byw mewn pabell mewn gardd gefn yng ngogledd Caerdydd

Mae barnwr wedi dyfarnu bod Cyngor Caerdydd yn anghywir i wrthod taliadau i ddyn sy'n dweud fod ganddo alergedd i drydan.

Clywodd Llys Sifil Caerdydd fod Peter Lloyd, 45 oed, yn byw mewn pabell gan ei fod yn honni fod tŷ confensiynol yn "anaddas ar ei gyfer".

Mae Mr Lloyd, sydd â chyflwr o "orsensitifrwydd i ddefnydd electromagnetig", yn dweud fod ganddo hawl i daliadau uniongyrchol er mwyn cyflogi cynorthwyydd personol.

Roedd y cyngor wedi dyfarnu na fyddai Mr Lloyd yn gallu rheoli'r arian, ond fe ddiddymodd Mr Ustus Singh y penderfyniad hwnnw ddydd Mercher.

Fe glywodd y llys nad yw "gorsensitifrwydd electromagnetig" yn gyflwr sy'n cael ei gydnabod yn y DU.

Taliadau uniongyrchol

Mae taliadau uniongyrchol yn cael eu rhoi i unigolion gan gynghorau fel y gallant dalu am gymorth neu wasanaethau yn hytrach na chael cefnogaeth gan weithwyr yr awdurdod.

Dywedodd Mr Ustus Singh "nad mater i'r llys yw hi, i ddweud os oedd yr awdurdod wedi mynd ati yn y ffordd gywir i wneud y penderfyniad".

Image caption Roedd y gwrandawiad yn cael ei gynnal yn Llys Sifil Caerdydd

Clywodd y llys nad oes gan Mr Lloyd ddŵr glan yn rhedeg, na chyfleusterau toiled, a bod cwmni yswiriant yn ystyried ei dŷ yn anaddas i rywun fyw ynddo yn dilyn achosion o lifogydd ac asbestos.

Mae'n derbyn prydau wedi eu paratoi pum gwaith yr wythnos, gan gynnwys cyflenwadau bwyd ar gyfer y penwythnos ar ddydd Gwener, ond nid oes ganddo oergell felly mae'n rhaid iddo gael bwyd penodol.

Mae gweithwyr y cyngor hefyd wedi adrodd ei fod yn gwneud dŵr mewn poteli, ac yn ysgarthu mewn bagiau yn yr ardd.

Gwrthod llety

Clywodd y llys mai gardd gefn cartref preifat yng ngogledd Caerdydd yw cartref Mr Lloyd, ac mae wedi gwrthod llety arall a thoiled cludadwy ar y safle.

Yn cynrychioli Mr Lloyd, dywedodd Christian Howells wrth Mr Ustus Singh: "Mae wedi gorfod addasu ei fywyd oherwydd bod y symptomau yn real iawn iddo."

Dywedodd Rebecca Stickler ar ran y cyngor: "Mae'r adran dai wedi cynnig tai mewn cae ac eiddo amrywiol eraill iddo ac mae wedi eu gwrthod i gyd.

"Nid oes modd i awdurdod lleol gael eu gorfodi i ddefnyddio arian cyhoeddus i dalu arian i rywun maent yn gwybod na allant ymdopi gyda phrosesu'r taliad hwnnw."

Dywedodd hefyd fod gan y cyngor ddyletswydd o ofal "i beidio â rhoi rhywun mewn sefyllfa lle mae siawns y gellir eu rhoi mewn peryg" a hynny yn dilyn ymweliad â safle cartref Mr Lloyd.

Mae'r cyngor wedi cael gorchymyn i dalu £12,000 mewn costau.