Adran Gwaith a Phensiynau i gau 10 safle yng Nghymru

Canolfan waith Aberpennar ar werth
Image caption Mae canolfan waith Aberpennar ar werth

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn dweud y byddan nhw'n cau neu'n cyfuno 10 safle yng Nghymru.

Mae disgwyl i'r newid effeithio ar ganolfannau gwaith, gan gynnwys rhai yn ardaloedd Pen-y-bont, Aberpennar a Thredegar.

Dywedodd yr adran fod staff yn cael cynnig symud i safleoedd gwahanol.

Ond mae AC Plaid Cymru, Simon Thomas yn honni y gallai olygu colli 146 o swyddi yn Llanelli.


Y newidiadau

  • Cau wyth safle, gan gynnwys canolfannau gwaith yn y Pîl (Pen-y-bont), Aberpennar (Rhondda Cynon Taf) a Thredegar (Blaenau Gwent).
  • Cau swyddfeydd yr adran yn Adeiladau'r Goron yn Llanelli (Sir Gâr).
  • Symud swyddfeydd a gwasanaethau yn Hwlffordd (Sir Benfro), Aberystwyth (Ceredigion), Porth (Rhondda Cynon Taf) a'r Drenewydd (Powys).

Dywedodd Mr Thomas y byddai "effaith fawr" ar economi Llanelli, gan gyhuddo Llywodraeth y DU o "anwybyddu" hynny.

"Unwaith eto, maen nhw'n edrych ar yr economi sydd ar bapur, yn hytrach na gofyn sut mae dechrau ailadeiladu ein cymunedau wedi llymder", meddai.

Cafodd y penderfyniad ei feirniadu gan undeb y PCS, a ddywedodd y byddai'n "chwalu gwasanaethau cyhoeddus".

Image copyright Google
Image caption Bydd swyddfeydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn Llanelli yn cau yn barhaol

Yn ôl yr Adran Gwaith a Phensiynau, bwriad yr ad-drefnu yw creu "gwasanaeth cyflogi mwy effeithiol a modern" yn hytrach na thorri swyddi.

Mae pob aelod o staff yn cael y cynnig i symud i safleoedd eraill, a bydd pecyn arianno ar gael i'r rhai sydd ddim am symud.

Dywedodd gweinidog cyflogaeth Llywodraeth y DU bod y "newidiadau yn adlewyrchu'r ffaith bod mwy o bobl yn cyrraedd eu budd-daliadau ar-lein, gan olygu bod dim digon o ddefnydd i nifer o'n hadeiladau."

Bydd canolfannau gwaith yn Ystradgynlais, Y Drenewydd a Llandrindod yn parhau ar agor, er bod cynlluniau iddyn nhw gau. Mae trafodaethau'n parhau am ddau safle arall.