Ail wynt i Wasanaeth Cerdd Ceredigion

ail wynt

Mae nifer o enwogion Ceredigion wedi dysgu chwarae offeryn cerdd newydd yn ystod y misoedd diwethaf a hynny er mwyn prynu offerynnau i blant y Sir.

Byddan nhw a nifer o rieni a chyfeillion Cerddorion Ifanc Ceredigion yn perfformio mewn cyngerdd arbennig yn Aberystwyth nos Iau.

"Yn rhy aml," meddai Geraint Evans, Cyfarwyddwr Cerdd Ceredigion, "ry'n yn clywed am siroedd yn cwyno am y prinder cyfleoedd cerdd i ddisgyblion.

"Ond yma yng Ngheredigion ry'n yn ffodus iawn o gefnogaeth y cyngor sir a chyfeillion Cerddorion Ifanc Ceredigion. Ers blynyddoedd maen nhw wedi bod yn codi pres i ni gael prynu offerynnau newydd.

"Eleni fe feddylion am ffordd arall o godi arian - a hynny drwy annog enwogion, rhieni a chyfeillion i ddysgu chwarae offeryn newydd. Mae cyfle i noddi pob chwaraewr ac wrth gwrs mae'r cyfan yn helpu ni fel sir i brynu offerynnau newydd ac yn rhoi sylw i'r cyfleon cerddorol sydd 'na i blant Ceredigion."

Shân Cothi yn arwain

Ymhlith y rhai sydd wedi bod wrthi'n ceisio meistroli offeryn gwahanol i'r arfer mae'r gantores Gwawr Edwards (clarinet), Elen Pencwm (cornet), Llywydd y Cynulliad Elin Jones (cornet), Prif Weithredwr Cyngor Ceredigion Bronwen Morgan (tiwba), Eurig Salisbury (gitâr), y diddanwr Glan Davies (offer taro) a nifer eraill.

Roedd Shân Cothi wedi dechrau dysgu'r trombôn ond gan nad yw'r ymarfer wedi mynd cystal â'r disgwyl, hi nawr fydd yn arwain y gerddorfa o ddeugain.

Image caption Elen Pencwm yn y canol yn mynd amdani

'Wel mae chwythu cornet lot mwy caled na'r disgwyl - weithiau sai'n cael dim sŵn o gwbwl," meddai Elen Pencwm.

"Hit and miss yw hi 'da fi hefyd" meddai'r gantores Gwawr Edwards. "Ges i wers wythnos d'wetha 'da Rhys Taylor a dyw e ddim help gwybod bo fi wedi bod yn rhoi dwylo yn lle anghywir ond wi'n edrych 'mla'n."

Cadeirydd Cyfeillion Cerddorion Ifanc Ceredigion yw Ann Parry Owen. Meddai: "Ein prif nod ydi cefnogi'r Gwasanaeth Cerdd a chasglu arian i brynu offerynnau cerdd ar eu cyfer.

"Eleni roeddem yn teimlo y byddai'n braf gwneud rhywbeth ychydig yn wahanol, nid yn unig er mwyn codi arian ond hefyd i dynnu sylw at y Gwasanaeth Cerdd rhagorol sydd gennym yma yng Ngheredigion, ac i bwysleisio pwysigrwydd cerddoriaeth yn addysg ein plant.

Image caption Mae Eurig Salisbury a Glan Davies ymhlith y rhai a fydd yn perfformio nos Iau

"Symptom o wasanaeth cerdd llwyddiannus yw'r ffaith fod y gofyn am offerynnau yn uchel iawn, yn enwedig ar gyfer dechreuwyr.

'Offerynnau gwell yn costio'n ddrud'

"Drwy gynyddu casgliad offerynnau'r Gwasanaeth Cerdd, a darparu offerynnau newydd am rai sydd wedi torri, rydym wedi llwyddo i sicrhau bod nifer cynyddol o blant yn cael yn cael y cyfle i ddysgu offeryn o'u dewis.

"Rydym hefyd yn gobeithio gallu cynyddu'r nifer o offerynnau o safon gwell sydd ar gael drwy'r Gwasanaeth Cerdd - er mwyn cefnogi plant sydd wedi dysgu'n llwyddiannus. Wrth gwrs mae offerynnau gwell yn aml yn costio'n ddrud."

Cafwyd yr ymarfer cyntaf nos Fawrth. I rai, cymryd rhan oedd yn bwysig ond mae eraill wedi meistroli'r offerynnau ac yn awyddus i gario ymlaen wedi'r cyngerdd nos Iau.

Pynciau Cysylltiedig