Dŵr Cymru i gynhyrchu mwy o ynni gwyrdd

Kettle on gas stove

Mae Dŵr Cymru wedi cael benthyciad o £250m gan Fanc Buddsoddi Ewrop i'w helpu i gynhychu ynni gwyrdd.

Ddydd Iau bydd ymwelwyr ar ran y banc yn ymweld â gwaith gwastraff yn Wrecsam er mwyn gweld ymdrechion Dŵr Cymru hyd yma i gynhyrchu ynni adnewyddol. Byddan nhw hefyd yn clywed am obeithion y cwmni ar gyfer y dyfodol.

Bydd Dŵr Cymru'n buddsoddi £36m yn y parc gwastraff ym Marchwiail er mwyn ei droi i barc ynni - bydd defnydd yn cael ei wneud o ynni dŵr a solar a hefyd nwy bio-methan.

Fe fydd yna hefyd adnodd ar y safle, cyn hir, i drawsnewid y gwastraff yn ynni ar gyfer 3,000 o dai.

Mae'r cwmni bellach yn cynhyrchu 20% o'i ynni adnewyddol ei hun ac yn gobeithio cynyddu hyn i 30% erbyn 2019 ar draws Cymru a Sir Henffordd.

Bydd y benthyciad yn fodd i gwmni Dŵr Cymru gyflawni ei addewid o fuddsoddi £1.7bn yn ei asedau rhwng 2015 a 2020.