Skates: 'Mwy o fuddsoddiad o dramor na'r disgwyl'

GE Aircraft Engine Systems
Image caption Buddsoddiad o dramor: GE Aircraft Engine Systems yn Nantgarw yw'r cyflogwr mwyaf o'r UDA yng Nghymru

Mae Cymru yn denu mwy o fuddsoddiad o dramor na'r disgwyl, yn ôl ysgrifennydd economi Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Ken Skates AC bod y wlad wedi denu 85 o brosiectau newydd yn 2016-17, sef y trydydd nifer uchaf ar record.

Yn ôl yr ysgrifennydd, mae'r buddsoddiad hwnnw wedi "creu, cefnogi a diogelu cyfanswm o 11,546 o swyddi".

Yn y gorffennol, mae'r gwrthbleidiau wedi beirniadu tactegau'r llywodraeth o ran denu buddsoddiad.

Y llynedd, fe alwodd Plaid Cymru am ailsefydlu asiantiaeth ddatblygu'r WDA, tra bo'r Ceidwadwyr wedi ymgyrchu dros greu 'cyngor buddsoddi' preifat.

Dywedodd Mr Skates ddydd Iau bod Cymru hefyd wedi denu mwy o gwmnïau sydd â'u pencadlys mewn rhannau eraill o'r DU i fuddsoddi yma.